Ginkūnų progimnazijoje įkurta valančiukų kuopelė

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje 2024 m. kovo 1-ąją įkurta valančiukų kuopelė. 10 progimnazijos šeštokų, vadovaujami progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Daivos Remeikienės, tapo valančiukų kuopelės, kurios tikslas – dora, blaivi, demokratiška vaikų ir jaunimo bendruomenė be alkoholio, narkotikų, rūkymo ir kitų kvaišalų, nariais.

 

 

Sulaukta garbių svečių

Valančiukai – jaunoji vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio dalis, vienijanti 6–16 m. vaikus ir jaunimą. Valančiukų sąjūdis yra krikščioniškas ir demokratiškas judėjimas, kurio pagrindinis tikslas – dora, blaivi, demokratiška vaikų ir jaunimo bendruomenė be alkoholio, narkotikų, rūkymo ir kitų kvaišalų. Alkoholio, svaigalų prevencija vykdoma per užimtumą, kultūrinius renginius, ekskursijas, sportinę, pažintinę veiklą.

Šia svarbia proga surengta šventė, kurioje dalyvavo ypatingi svečiai – JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vaidotas Jakubonis – Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio vadovas, vadovaujantis šiai organizacijai nuo 2018 m., Vytautas Uogelė – Blaivystės sąjūdžio patriarchas, inžinierius, ilgametis šio sąjūdžio sekretorius (nuo 1981 metų), Nijolė Butkuvienė – ilgametė mokytoja, ne vienos valančiukų kuopos vadovė, Arūnas Juknevičius – ilgametis Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas, Kazimieras Alminas – Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, poetas, disidentas.

Šventėje dalyvavo būsimų valančiukų tėveliai, progimnazijos administracija.

Garbingi svečiai labai praturtino šventę, jaunimui papasakojo blaivystės pavyzdžių iš asmeninio gyvenimo, iš asmeninės patirties. Anot daugelio svečių, valančiuko vardas teikia orumo, garbės ir atsparumo priešinantis visokio blogio užmačioms, šis vardas ugdo savarankiškumo jausmą, primena, jog kiekvienas turi padėti kitam tuo, kuo gali, nesišaipyti, nepalikti žmogaus nelaimėje. Visiems priesaiką davusiems mokiniams valančiukų organizacijos kaklaraištį užrišo buvusi valančiukų vadovė Nijolė Butkuvienė. O Vaidotas Jakubonis kiekvienam valančiukui įsegė ženkliuką – žalią ąžuolo lapą, kuris ir patvirtino įstojimą į valančiukų kuopelę. Svečiai valančiukams įteikė dovanų.

Šviesaus ir doro gyvenimo misija

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio vadovas Vaidotas Jakubonis pasidžiaugė, kad šios puikios iniciatyvos autorė – Ginkūnų S. ir V. Zubovų progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Daiva Remeikienė. Pasak V. Jakubonio, Daiva Remeikienė įkuria jau nebe pirmąjį valančiukų būrelį. Prieš tai Daiva Remeikienė dirbo Naisių mokykloje ir 2014 metais ji šioje mokykloje buvo suorganizavo puikiai veikusią Naisių mokyklos kuopelę.

Prieš metus mokytoja pradėjo dirbti Ginkūnų progimnazijoje ir jausdama atsakomybę už doros ir šviesios jaunuomenės ugdymą subūrė vaikus ir įkūrė valančiukų kuopelę, kurioje 10 progimnazijos šeštokų.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio vadovas pasidžiaugė, kad valančiukų kuopelės įkūrimui nuoširdžiai pritarė vaikų tėveliai bei mokyklos vadovybė – progimnazijos direktorė Daiva Jagminienė bei jos pavaduotojos ugdymui Gita Vaitkienė bei Inga Skiotytė.

Vyskupo palaiminimas, svečių palinkėjimai, mokytojos pažadas

Valančiukų kuopelės įkūrimo šventėje dalyvavęs JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis palaimino visus, apsisprendusius žengti džiaugsmo, šviesos ir doros keliu.

Prie arbatos puodelio valančiukų kuopelės jaunimas, tėveliai, mokytojai kalbėjosi apie tai, kad

geri žmonių darbai gali pakeisti ir keičia daugelio žmonių gyvenimus, o siekdami nesavanaudiškų tikslų, valančiukai turi stengtis ir daryti tai, ką sugeba geriausio dėl savo Tėvynės, dėl savo Tėvelių ir visų geros valios žmonių.

Ilgametis Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkas, šio sąjūdžio vienas įkūrėjų Kazimieras Alminas pasidžiaugė, kad gėris plinta ir jaunuomenė įsipareigoja skleisti blaivumo šviesą. „Didvyriškumas yra ne tik kovos lauke ginant tėvynę nuo priešų, bet ir kasdieninėje aplinkoje išlikti blaiviu, kai net draugai kartais verčia svaigintis, besikeikiančiųjų aplinkoje – nesikeikti, vertybių niekinimo aplinkoje – išdrįsti jas saugoti ir ginti! Valančiukų kuopelės įkūrimo šventė – tai šventė ne tik Ginkūnams, Šiauliams, Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Šv. Jonas Paulius II sakė, jog kiekvienas žmogus, ypač apsisprendęs eiti šviesos keliu, yra vertesnis už viso pasaulio auksą! Šviesėja žmogus – šviesėja žmonija!“, – pasidžiaugė Kazimieras Alminas, drauge su šviesaus atminimo gydytoju Albertu Griganavičiumi Šiauliuose ir Lietuvoje atgavus nepriklausomybę pradėjęs atgaivinti vyskupo M. Valančiaus idėjas.

Mokytoja Daiva Remeikienė pažadėjo ugdyti valančiukų poreikį dalyvauti įvairiuose religiniuose ir visuomeniniuose renginiuose. Juk pagrindinis valančiukų tikslas – augti dvasia, stiprėti kūnu, gerais darbais stiprinti Lietuvą, kurti gražius patriotizmo, blaivumo, veiklumo pavyzdžius kitiems.

Valančiukų kuopelės vadovė mokytoja Daiva Remeikienė ir Ginkūnų S. ir V. Zubovų progimnazijos direktorė Daiva Jagminienė apdovanotos Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio padėkos raštais.