Egzotiškas melionas užaugino įspūdingų vaisių

Egzotiškas melionas užaugino įspūdingų vaisių

Eg­zo­tiš­kas me­lio­nas užau­gi­no įspū­din­gų vai­sių

Ne­ri­jus Ka­no­vas, gy­ve­nan­tis Šla­pa­kių kai­me, Jo­niš­kio ra­jo­ne, su­si­do­mė­jęs eg­zo­ti­niu vai­siu – ra­guo­tuo­ju me­lio­nu, pirk­tu pre­ky­bos cent­re, pa­sė­jo jo sėk­las. Jos sėk­min­gai su­dy­go, o pa­so­din­ti šilt­na­my­je dai­gai, pri­žiū­ri­mi se­ne­lio Do­mi­nin­ko Va­lio, taip iš­ve­šė­jo ir pri­mez­gė vai­sių, kad pri­mi­nė džiung­les ir eg­zo­ti­nius kraš­tus.

Ra­guo­ta­sis me­lio­nas „Ki­wa­no“ yra eg­zo­tiš­kas ši­lu­ma­mė­gis vi­jok­li­nis au­ga­las. De­ko­ra­ty­vūs ra­guo­ti vai­siai tin­ka sta­lui pa­puoš­ti, Ka­ri­bų sa­lo­se šiuo­se me­lio­nuo­se tar­si du­be­nė­liuo­se pa­tie­kia­mi įvai­rūs pa­tie­ka­lai. Sko­nis pri­me­na cit­ri­nų, ba­na­nų ir agur­kų mi­ši­nį.

Dia­na Ki­de­lie­nė

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ka­mi­lės Ka­no­vai­tės tė­tis pa­sė­jo eg­zo­tiš­ko vai­siaus sėk­las ir jos su­dy­go. Užau­go gau­sus ra­guo­tų­jų me­lio­nų der­lius.