Žemaičių grožinė literatūra skleidžia sparnus

Profesorės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės (slap. Daujotės) knygos „Žemaitīnā / Žemaitynai“ viršelis.
Šatrijos Raganos bendrija kartu su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru išleido literatūrologės profesorės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės (slap. Daujotės) eiliuotų tekstų, parašytų autorės gimtąja žemaičių (varniškių) patarme, sutelktinę (rinktinę) „Žemaitīnā / Žemaitynai“. Tekstai pateikiami ir bendrine lietuvių kalba.

Knygos autorė rašo: „jei žvalgais nuo Šatrijos, Sprūdės ar Girgždūtės, / kiek daug tos žemės, vandenų, debesynų, / kiek miškų – eglynų, alksnynų, sodybų, kelių, / kaip ir nieko po vieną, viskas išvien; / tai žemaitynai [...]“.

Knygą sudaro eiliuoti tekstai, paskelbti Regionų kultūrinių iniciatyvų centro išleistose knygose „Balsā ūkūs’ / Balsai ūkuose“ (2010), „Gīvenu vīna / Gyvenu viena“ (2012), „Tatā pariejau / Tai parėjau“ (2015), „Žīmėni vuobelie / Žieminė obelis“ (2016). Spausdinama ir naujausia (2020 metais sukurta) knyga – „Numėškis / Namiškis“.

Sutelktinę knygą užbaigia literatūrologės prof. Brigitos Speičytės straipsnis „Eilės, virstančios sėklomis“.

Publikuojama ir rašytojos Vandos Juknaitės esė „Mintys, perskaičius „Žieminę obelį“.

Leidinio apimtis – 640 puslapių. Leidinio dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

2018 metais Regionų kultūrinių iniciatyvų centras išleido Žemaičių grožinės literatūros antologiją „Žemaitē / Žemaičiai“. Joje kartu su kitų 47 žemaitiškai rašančių autorių kūriniais spausdinami ir V. Daujotytės eiliuoti žemaitiški tekstai.