Su meile gimtinei

Vilniuje, Lietuvos muzikų rėmimo fondo S. Vainiūno namuose, (balandžio 10 d.) pristatyta knyga „Šiauliai mūsų širdyse ir atmintyje“. Ją parengė ir išleido sostinėje nuo 2005 m. veikiantis Šiauliečių klubas. Apie 30 autorių, kurių vaikystė, jaunystė, o ne vieno ir karjera praėjo Šiauliuose, dalijasi prisiminimais apie pirmosios respublikos, nacių ir sovietų okupacijos laikų miestą.

Knygos puslapiuose daug įdomios, autentiškos medžiagos apie šeimų likimus ir tradicijas, berniukų ir mergaičių gimnazijų mokytojus ir auklėtinius, Sukilėlių kalnelio istoriją, „Smetonos laikų“ architektūrinį modernizmą ir jo kūrėjus, karo ir pokario metų miesto ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, siaubingą Stalino tironijos atmosferą.

Ne visi šiauliečiai žino, kad tuo metu jų mieste buvo statomos operetės, veikė vaikų teatras, ne tik Lietuvoje buvo žinomas mergaičių dūdų orkestras, o iš Kryžių kalno papėdės žvyras buvo vežamas miesto statyboms.

Muzikologas V. Juodpusis apžvelgia ilgamečio klubo prezidento, dirigento prof. S. Sondeckio kūrybinį kelią, pianistė prof. V. Vitaitė pasakoja apie sėkmingą karjeros startą ir Šiaulių muzikos pedagogus. Knygos redaktoriai sudarytojai D. Šniukas ir E. Vėlyvienė, išleido „Kriventos“ leidybinė įmonė.

Knygą planuojama pristatyti Šiaulių visuomenei.