Šiaulių žemaičiai sueigoje pagerbė Simoną Daukantą

Jono BARTKAUS nuotr.
Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ vadovės Silvijos Baranauskienės laikomą žibintą uždegė Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.

Gruodžio 2 dieną Šiaulių istorijos muziejuje vyko Didžioji žemaičių sueiga, skirta Simono Daukanto 230-osioms gimimo metinėms.

Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ organizuotame renginyje pristatytas Jono Zenkevičiaus 1850 metais nutapytas Simono Daukanto portretas, laikomas vieninteliu autentišku S. Daukanto portretu, nutapytu jam pačiam pozuojant. Šiaulių istorijos muziejuje šis portretas bus eksponuojamas iki gruodžio 10 dienos.

Eksponuoti ir šių laikų kūriniai – šiauliečių dailininkų Bonaventūro Šalčio ir Kornelijaus Užuoto tapyti S. Daukanto portretai. Vaclovo Vingro rūpesčiu ekspoziciją papildė dailininko Kazio Rimto Tarabildos sukurtas spalvotas ofortas.

Itin didelio susidomėjimo sulaukė paties S. Daukanto darytas ir naudotas krėslas.

Sueigoje perskaityti du pranešimai. Istorikė prof. dr. R. Trimonienė kalbėjo apie Šiaulius kaip Žemaitijos administracinį centrą, o kalbininkas dr. J. Pabrėža – apie Daukanto asmenybės šviesą.

Susitikime pristatyti Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“, vadovaujamos Silvijos Baranauskienės, 2022–2023 metų veiklos rezultatai, patvirtinta nauja valdyba bei pasirašyta Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ bendradarbiavimo sutartis.

Skambėjo dainos, muzika, skaitymai, subūrę Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivius, Arūno Stankaus kolektyvą, Pranciškų Trijonį. Renginio dalyviai sulaukė ir dovanos – 2024 metų žemaitiško kalendoriaus. „Žemaitiu kalėndorios“ – ilgametė draugijos tradicija. Kalendoriaus dailininkė – Jurgina Jankauskienė, tekstą tvarkė Jonas Tamulis, Jonas Bartkus, Juozas Pabrėža, kalendoriui panaudota Sauliaus Jankausko nuotrauka.