Šiaulių menininkų dovanos miesto šventei

Galerijos S_IN archyvo nuotr.
A. Visockienė, A. Visockis, V. Kasperavičiūtė parodos atidaryme.
Į Šiaulių dienų programą gražiai įsiliejo 3 dailės parodos: viena atidaryta LDS Šiaulių skyriaus meninėje erdvėje S_IN, kitos dvi — Dailės galerijoje. Šeštadienį, per patį šventinio šurmulio įkarštį bulvare, šiauliečiai menininkai Irena ir Vilius Šliuželiai Dailės galerijoje surengė tarptautinę keramikų parodą „Ugnies pakerėti“. Jos dalyviai – artimi bičiuliai iš Latvijos, Estijos, Sakartvelo, JAV ir Lietuvos. 12 skirtingos patirties, bet dvasiškai artimų kūrėjų pateikia savo magiškojo pasaulio versijas. Ne mažiau įspūdinga „spalvų burtininko“ Dalvyčio Udrio tapybos paroda „Fides Colore“ kvietė džiaugtis, gėrėtis, ieškoti prasminių kodų. O galerija S_IN penktadienio vakarą pakvietė į parodą intriguojančiu pavadinimų „Perimetras 160/23“.

 

Perimetras 160. Kas tai?

LDS Šiaulių skyriaus meninė erdvė S_IN atkakliai kuria savo tradicijas, kviečia menininkus eksperimentuoti. Pasak Šiaulių dailininkų organizacijos vadovo Broniaus Rudžio, tęstinis projektas „Perimetras 160“, vykdomas Šiaulių miesto dienomis, antrus metus skatina autorius pasidalinti plastinėmis paieškomis, kurios įgyvendinamos mažesnio formato priemonėmis „Tai savotiška alternatyva kasmetinei šiauliečių menininkų parodai, nes mūsų erdvė labiau tinka eksponuoti mažos formos kūrinius. Ši minimali riba yra ir savotiška provokacija plataus mosto kūrėjams, kurie prisitaikydami prie žaidimo sąlygos randa naujų sprendimų“,— sakė parodos kuratorius B. Rudys.

Parodos ekspozicijoje pusė šimto kūrinių, kuriuos pateikė 21 autorius, Šiaulių skyriaus tapytojai, akvarelininkai, grafikai, tekstilininkai ir skulptoriai. Parodos eksponatai veikiami kamerinių patalpų tūrių optikos dera tarpusavyje papildydami vienas kitą savo netikėtumais.

Daugiausia darbų, labai skirtingų, pateikė Visockių šeima: akvarelės meistro Antano Visockio puantilistinės akvarelės vilioja magiška akvamarino žaisme, mielos, atpažįstamos miesto detalės atsiskleidžia Aldonos Visockienės akvarelėse, vidine šviesa, vaizdo švarumu stebina Viktorijos Visockytės darbai. Virginijau Šimoliūno santūrių spalvų tapyba žavi mistika, skatina mąstyti, atvirkštinėse formose ieškoti užslėptų kodų. Akį traukia, šiltą jaudulį sukelia subtilūs, savita technika sukurti Jūratės Jukštienės, Nijolės Sitonytės, Vilijos Kasperavičiūtės, Eglės Bičkienės, Rasos Prišmontienės darbai. Plastiškomis formomis vilioja Kazio Bimbos skulptūros. Ironijos dvelksmą pajuntu Viliaus Biskio, Alvido Paškausko, grafikų Simonos Šeputytės, Vaidoto Janulio darbuose, o romantikos ilgesį — Vitalijos Kurtinaitienės keramikoje. Gausu parodoje spalvingos tapybos – nuo sustabdytos akimirkos žavesio (Audronė Katiliūtė, Žaneta Limbaitė) iki abstrakcijos mįslingumo (Bronius Rudys) ar spalvų šėlsmo (Ričardas Garbačiauskas, Rimantas T. Buivydas, Viktorija Visockytė).

„Perimetras – kelias, kuris apima plotą. Žodis kilo iš graikų kalbos peri (aplink) ir meter (matuoti). Tai visų kraštinių ilgių suma“, — aiškina žodynas. Kas nori, gali ieškoti paslėptų minčių skaičių rinkinyje 160. Vieniems toks perimetras reiškia būtinybę „sutilpti į ribas“, kitiems laisvę rinktis: į aukštį ar į plotį nukreipti savo potėpius, linijas, spalvines dėmes. Bet visiems reiškia galimybę pasirinkta forma kalbėti apie tai, kas žodžiais nepaaiškinama: gali pabūti su savimi, medituoti spalvų, linijų, minčių šviesoje.

Šiaulių skyriaus dailininkų kūrybos paroda PERIMETRAS 160/23 veiks iki spalio 4 d. Visi kūriniai parduodami susitarus su jų autoriais. Galerija S_IN (Aušros al. 41, Šiauliai) kviečia apsilankyti trečiadieniais ar ketvirtadieniais nuo 16 iki 18 val.