Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai papildyti retais leidiniais

„Aušros“ muziejaus nuotr.
Vienintelis Lietuvoje žinomas knygos „Venator, Johann Caspar. Historischer Bericht vom Marianisch-Teutschen Ritter-Orden <...>“ egzempliorius.

Šiaulių „Aušros“ muziejus įsigijo tris retus leidinius (1680–1830), kuriuose minima Lietuvos ir Žemaitijos istorija, Lenkijos ir Lietuvos valstybės politinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. Knygos praturtino kryptingai kaupiamą muziejaus senųjų ir pačių vertingiausių leidinių kolekciją – šiuo metu spaudinių rinkinyje saugoma 150 knygų, išleistų iki 1861 metų.

Knygoje „Politische Betrachtungen uber die innre Staatsverwaltung von Pohlen“ nagrinėjamas Lenkijos ir Lietuvos valstybės irimas bei galimybės normalizuoti politinį gyvenimą. Knygotyrininko doc. dr. T. Petreikio teigimu, buvo du 1773 m. ir 1776 m. knygos leidimai. Jos autorystė nėra žinoma, tačiau yra prielaida, kad autorius gali būti rašytojas, filosofas Volteras (1694–1778). Knyga išleista 1776 m. Leipcige, Vokietijoje.

Knyga „Venator, Johann Caspar. Historischer Bericht vom Marianisch-Teutschen Ritter-Orden <...>“ – vienintelis Lietuvoje žinomas egzempliorius.

Knygoje prūsų pastoriaus Johano Kasparo Venatoriaus (1660–1684) parašyta Vokiečių ordino įkūrimo bei žygių Lietuvoje, Žemaitijoje, Livonijoje istorija. Joje minimi Vilnius, Kaunas, Pilėnų tragedija, aprašyta didžiųjų kunigaikščių Vytenio, Gedimino, Algirdo, Vytauto, Žygimanto Augusto veikla. Knygoje dažnai minimas Vilnius (senąja vokiečių kalba – Wilde, išvertus iš vok. k. „laukinis“), Kaunas (Cauna), išsamiai aprašyta pirmųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytenio, Gedimino, Algirdo, Vytauto, Žygimanto Augusto veiklos istorija, Pilėnų (vok. k. Pullen) tragedija ir t. t. Knyga iliustruota kituose leidiniuose nepublikuotomis XVII a. vario graviūromis, kuriose vaizduojamos ordino įkūrimo scenos ir herbai. Knyga išleista vokiečių kalba Niurnberge, Vokietijoje, 1680 m.

Trečioji knyga „Sammlung Alter und Neuer Lieder für das Königreich Preußen mit erbaulichen Gebeten und nöthigen Registern“ – senų ir naujų giesmių rinkinys Prūsijos karalystei su ugdomosiomis maldomis ir reikalingais registrais. Rinkinyje publikuotos sekmadienio ir švenčių, katekizmo, mokomosios ir guodžiančios giesmės, giesmės apie tikėjimą, pareigas, viltį. Išleista Karaliaučiuje (Kionigsbergas), Prūsijoje, 1830 m.