Ričardo Dailidės paroda atidaryta Seime

Ričardo DAILIDĖS nuotr.
1993 metų rugsėjo 7 dieną popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias.

Lietuvos Respublikos Seime, Jono Pauliaus auloje, atidaryta šiauliečio fotomenininko Ričardo Dailidės darbų paroda, skirta Šv. Jono Pauliaus II metams ir popiežiaus 100-ųjų metų gimimo sukakčiai paminėti.

Parodą Seime inicijavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas.

R. Dailidės nuotraukose įamžintos popiežiaus vizito akimirkos Šiauliuose ir Kryžių kalne. Jonas Paulius II į Lietuvą atskrido 1993 metų rugsėjo 4 dieną, jo vizitas tęsėsi keturias dienas. Rugsėjo 7 dieną šv. Mišias aukojo Kryžių kalno koplyčioje. Po šv. Mišių aukos popiežius atvyko į Šiaulius, lankė Šv. Ignaco Lojolos bažnyčią, ilsėjosi.

R. Dailidė, pristatydamas parodą, pasidalijo prisiminimais ir idėja sukurti gaublio formos skulptūrą, joje išraižyti popiežiaus vizitų kelius – tarsi Šventasis Tėvas būtų apkabinęs visą pasaulį. Iki vizito Lietuvoje popiežius jau buvo aplankęs apie 80 valstybių.

Parodos atidaryme kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Darius Trijonis, Seimo laikinosios Maldos grupės kapelionas kunigas Bernardas, fotomenininkas Rimantas Dichavičius.

Seimas – trečioji R. Dailidės parodos, skirtos Šv. Jonui Pauliui II, eksponavimo erdvė. Pavasarį paroda buvo pristatyta Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, vasarą ji buvo eksponuojama Birštono sakraliniame muziejuje.

Paroda Seime bus eksponuojama iki rugsėjo 30 dienos. Tai – antroji R. Dailidės paroda Seime: Didžiojoje ekspozicijų salėje fotomenininkas yra pristatęs retrospektyvinę parodą.

Seimas 2020 metus yra paskelbęs šventojo Jono Pauliaus II metais. Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius, jo vizitas 1993 metais suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą.