Muziejus lankytojams pristato gyvąjį paveldą

Kristinos STEPONAVIČIŪTĖS nuotr.
Atvirų saugyklų ekspozicija Žaliūkių malūno svirne.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose vyksta Europos paveldo dienų renginiai. Šių metų tema – „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“.

Pirmasis lankytojus susipažinti su muziejinių vertybių konservavimu ir restauravimu pakvietė „Aušros“ muziejaus Restauravimo skyrius, įsikūręs Chaimo Frenkelio viloje. Antradienį restauratoriai pristatė savo darbo specifiką, atsakė į klausimus, parodė atgimstančius eksponatus.

Penktadienį Europos paveldo dienos tęsėsi Žaliūkių malūnininko sodyboje, čia vyko renginys „Medinio kultūros paveldo išsaugojimas ir tvari plėtra“. Demonstruotas filmas „Medžio meistrų pleneras „Tradicinės lietuvių sodybos trobesių statyba“ Žaliūkių malūnininko sodyboje“, vyko susitikimas su autoriumi Sauliumi Pučinsku ir plenero dalyviais, ekskursija su malūnininku, duonos degustacija, pristatytos atvirų saugyklų ekspozicijos atstatytame svirne.

Prieš metus Žaliūkių malūnininko sodyboje iškilusį svirną (perkeltą iš Medginų kaimo Joniškio rajone) statė senųjų amatų meistrai. Visas svirno atstatymo procesas buvo fiksuojamas, plenero metu sukurtas filmas.

Vasarą muziejininkai pradėjo plėsti Žaliūkių malūnininko sodybos ekspoziciją, įrengė atvirą eksponatų saugyklą, perkeldami dalį Žemės ūkio ir amatininkų įrankių bei Buities ir namų apyvokos daiktų rinkinių eksponatų. Įrengta ekspozicija pristato Šiaurės ir Vidurio Lietuvos XIX a. pab. – XX a. pirmosios pusės kaimo gyvenamąją aplinką.

Europos paveldo dienų renginių ciklą rugsėjo 17 dieną užbaigs ekskursija Venclauskių namuose-muziejuje.

Europos paveldo dienų renginiai – nemokami.