Lietuvos muziejų kelias nuvedė į Kryžių kalną

Organizatorių nuotr.
Kanklių trio „Aušrinė“ koncertavo Kryžių kalne ir rugsėjo 5-ąją, ir tada, kai jame lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

Rugsėjo 5 dieną tęstinis Lietuvos kultūrinio turizmo muziejinių renginių ciklas, rengiamas visuose šalies regionuose „Lietuvos muziejų kelias“ nusidriekė į Kryžių kalną. Susirinkusiems koncertavo kanklių trio „Aušrinė“, kaip ir prieš 27-erius metus, kuomet Kryžių kalną lankė popiežius Jonas Paulius II. Tuomet šio ansamblio kanklių garsai skambėjo gausiai maldininkų miniai.

2020 metai paskelbti šventojo Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Apie Kryžių kalno koplytėlėje laikytas pontifiko mišias prisiminė „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. Jis plačiau pristatė „Lietuvos muziejų kelio“ temą bei papasakojo apie Kryžių kalno svarbą šalies ir regiono istorijoje.

„Šiaulių krašto“ inf.