Kristijono Donelaičio draugijos šventėje apdovanotas Vladas Baranauskas

Stepono KUBECKO nuotr.
Kristijono Donelaičio atminimo medaliu „Širdings brolau“ apdovanotas aktorius Vladas Baranauskas.

Kristijono Donelaičio draugija (pirmininkas Gintaras Skamaročius) ir Mažosios Lietuvos reikalų taryba (pirmininkas dr. Vytautas Šilas) sukvietė Kristijono Donelaičio draugijos narius, rėmėjus, mokslininkus į sueigą-šventę Vilniuje.

Jos metu buvo paminėtos Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) akto 104-osios metinės. Pranešimą skaitė dr. Vytautas Šilas. Jis patvirtino, kad po daugelio metų paieškų Akto originalas rastas Kaune!

Šiais metais sukako 30 metų nuo pirmojo laikraščio „Donelaičio žemė“ išleidimo. Sumanytojas buvo dr. Napalys Kitkauskas, redaktorius Steponas Lukoševičius. Pasidžiaugta šiais metais išleista dr. Napalio Kitkausko knyga-dienoraščiu “Mūro istorijos tyrėjas“. Minėjimo metu veikė graži leidinių „Donelaičio žemė“ paroda.

Organizuotoje apskrito stalo diskusijoje buvo aptariamas Tilžės Aktas, Klaipėdos krašto prijungimo 100-mečio sukaktis, švietimas ir lietuviškų pavardžių vartojimas šiandien. Dalyvavo dr. Vytautas Šilas, hab. m. dr. Domas Kaunas, Gintaras Skamaročius, dr. Algirdas Matulevičius.

Martyno Mažvydo biografijos tyrimo grupės narys Virginijus Jucys pranešime „Martyno Mažvydo biografijos paieškos eiga“ papasakojo, kaip sekasi surinkti daugiau faktų apie Martyną Mažvydą.

Aš prisiminiau 2019 metų gegužės mėnesį mūsų paskutinę kelionę į Tolminkiemį. Tada grįždami Tilžėje paskutinį kartą aplankėme a.a. kanauninką kunigą Anuprą Gauronskį. Jis sakė, kad dės visas pastangas ir sveikatą, kad surastų Martyno Mažvydo kapą. Deja, lemtis buvo kitokia... Manykime, kad iš Aukštybių Jis padės surasti M. Mažvydo kapą...

Buvo aptarti ir ūkiniai, finansiniai, leidybos, organizaciniai klausimai.

Pasiklausę senųjų M. Mažvydo dainų, kurias atliko šaunus žemaičių folkloro ansamblis „Pyklė“, dalyviai dėmesingai išklausė ir šiauliečio aktoriaus Vlado Baranausko skaitomą K. Donelaičio poeziją, ištraukas iš „Metų“, to laikmečio istorijas.

Gintaras Skamaročius perskaitė Kandidatų komisijos Kristijono Donelaičio atminimo medalio „Širdings brolau“ vertinimo rezultatus. Šiuo medaliu apdovanotas aktorius Vladas Baranauskas „už ilgametį Kristijono Donelaičio atminties ir gimtosios žemės puoselėjimą, vaidmenis teatre, literatūrines programas pagal K. Donelaitį ir jo epochos laiką, prasmingą jaunimo ugdymą“.

Sveikiname ir džiaugiamės, kad aktoriaus Vlado Baranausko darbai įvertinti. Dangiškasis tėtuti, ir toliau duok Jam sveikatą, kūrybinių minčių ir sėkmę!

„Taigi, tėtuti, toliau už kožną reikalą mūsų

Rūpinkis tėviškai, kad vėl jau vasara rasis

Ir mes vėlei ant laukų trūsinėdami vargsim.“