Keramikos darbai iš Jurdaičių iškeliavo į sostinę

Tomos KIMINIENĖS nuotr.
Jurdaičių socialinės globos namuose buvo pristatyta pagamintų darbų paroda.
Jurdaičių socialinės globos namuose savaitę vyko keramikos užsiėmimai pagal projektą „Lipdau pasaulį ir save“, kurį vykdantys menininkai mokė gyventojus molio lipdinių meno, per užsiėmimus išreiškiant save ir emocijas, o taip pat – parodant kūrybingumą. Dalis darbelių iškeliavo net į parodą Vilniuje.

Kūrybiniame projekte dalyvavo dvi grupės Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų. Viena jų dirbdavo iš ryto, kita – po pietų. Šiuos žmones į molio dirbinių lipdymo veiklą įtraukė dailininkas keramikas Gvidas Raudonius su kolega Rimantu Inokaičiu, dirbantys su neįgaliais žmonėmis. 25 edukacijų dalyviai lipdė ir funkcionalius darbus – vazeles, dubenėlius, ir dekoratyvinius, pavyzdžiui, stilizuotas žuvis, kuriomis kaip paveikslais galima papuošti sienas.

„Mūsų gyventojai su dideliu entuziazmu įsijungė į šią veiklą, kai kurie visai netikėtai atrado savyje kūrybinių lipdymo gebėjimų. Jiems ypač smagu buvo stebėti, kaip degami darbeliai keičia spalvą, ima žibėti. Menininkai labai džiaugėsi mūsų globos namų gyventojų paslaugumu, – kiekvienas norėjo vis kažką panešti, padėti, – pasakojo Jurdaičių socialinės globos namų direktorė Adelė Pociuvienė. – Keramikos dirbiniai buvo degami iki 980 laipsnių temperatūroje specialioje krosnyje, kurią projektui parsivežėme iš Visagino. Visaginiečiai pirmieji sudalyvavo šiuose užsiėmimuose, iš mūsų krosnis keliaus pas trečius projekto dalyvius – į Prūdiškių socialinės globos namus (Vilniaus rajonas). Tokiame projekte esame dalyvavę ir prieš trejus metus.“

Projekto metu su gyventojais dirbo ir Jurdaičių socialinės globos namų dailės užimtumo specialistė Aldona Vainauskienė bei keramikos užimtumo specialistė Inga Karpačiovienė, kuri sakė, kad tokios veiklos, vedamos naujų, nematytų žmonių, komandinis darbas gyventojams suteikia labai gerų emocijų, veržlumo, noro ir vėliau lankyti vietoje veikiančius būrelius. Beje, geras emocijas fiksavo ir užimtumo veiklas stebėjusi psichologė Virginija Servutienė.

Penktadienį Jurdaičių socialinės globos namuose buvo pristatyta per savaitę sukurtų keramikos dirbinių paroda. Apie 10–15 gražiausių, įdomiausių, netikėtų darbų menininkai išsivežė į Vilnių, kur jie su kitų neįgaliųjų kūryba liepą bus eksponuojami Dailininkų sąjungos galerijoje. Kiti darbai bus parodyti Žagarės dvaro rūmuose per Vyšnių festivalį.

Šiuo tęstiniu meniniu projektu stengiamasi didinti profesionalios kultūros prieinamumą socialinės atskirties grupėse, skatinti visuomenės atvirumą socialiai pažeidžiamų žmonių atžvilgiu, kurti inovatyvius bendradarbiavimo modelius tarp menininkų ir asmenų, kuriems nustatytas specialusis slaugos ar priežiūros poreikis.

Susijusios naujienos