Įkvėpti žolynų magijos ir poeto Vaidoto Spudo poezijos

Poe­zi­jos šven­tės Pak­ruo­jo si­na­go­go­je aki­mir­ka.

O melsvos lygumos. O lygumos saulėtos.

Ir džiaugsmo posmas, ant širdies gulįs.

Žinau, ilgai ieškojęs savo vietos,

Čia apsistojo saulės spindulys.

Vaidotas Spudas

Tai anksti mirusio, nespėjusio plačiau praskleisti poezijos sparnų Biržų, Pasvalio ir Pakruojo krašto poeto V. Spudo (1935-1961) eilės, skambėjusios Pakruojyje įvykusioje šventėje „Įkvėpti žolynų magijos“. Čia vyko poeto atminimui skirto poezijos konkurso „Kad būtumei ne skausmas, o daina“ renginys, kurį organizavo Pakruojo literatų klubas „Židinys“ (pirmininkė Edita Kurauskienė).

Konkursui kūrinius pristatė net 13 Lietuvos rajonų atstovai, iš kurių, nepabūgę kaitros, dauguma susirinko į Pakruojo sinagogą. Tai šviesioji kuriančių žmonių bendruomenė, tikinti poetinio žodžio galiomis, tikinti, kad problemas, gyvenimo kasdienybės sopulius galima įveikti jautriu žodžiu, daina.

Renginio metu buvo paskelbti konkurso, skirto V. Spudui atminti, nugalėtojai. Komisija (pirmininkė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budrienė) įvertino 44 kūrinius, pristatytus net iš 13 rajonų. Komisijos vardu kalbėjusi Rita Nikalajevienė, rajono Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, paskelbė nugalėtojus ir nominacijų laimėtojus.

Nominacijas įsteigė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Gražina Spudienė, Pakruojo seniūnija ir Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, LR Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas. Laureatus sveikino ir prizus teikė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, Pakruojo seniūnas Svajūnas Miknevičius, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vilma Pekelienė. Nemažai prizininkų – iš Pakruojo rajono: „Už artumą poeto kūrybai“ įvertinta Inta Bulaitienė (nominaciją įsteigė Pakruojo seniūnija), 3 vietą konkurse laimėjo Pranutė Kvedarienė. Tarp apdovanotųjų ir šiaulietė Lina Archipova.

LR Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas įsteigė ir įteikė padėkas 3 jauniausioms konkurso dalyvėms iš Pasvalio „Užuovėjos“ literatų klubo: Klaudijai Audickaitei, Vaidai Bubnevičiūtei ir Giedrei Rapševičiūtei. S. Tumėnas pasidžiaugė, kad konkursas pritraukė ir jaunųjų kūrėjų, palinkėjo merginoms, kad jų kūrybos įvertinimas būtų tik graži ilgo ir turiningo poetinio žodžio atradimų kupino kelio pradžia.

Konkurso nugalėtoja paskelbta žinoma žemaičių žurnalistė, poetė Onutė Skuodytė (pasirašiusi slapyvardžiu), o plačiajai Lietuvos visuomenei ji žinoma kaip Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė. Ir sinagogoje ji savo kūrybą (kaip ir jos vyras Augenijus Zabitis) pristatė ir kalbėjo tik žemaitiškai.

Laureatė D. Tamošauskaitė-Zabitienė – žinomas plačiajai Lietuvos visuomenei žmogus. Ji žurnalistė, Žemaičių kultūros draugijos narė, gimusi Mosėdyje. Straipsnius ir kūrybą yra publikavusi leidiniuose: „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, , „Žemaičių žemė“, „Šiaurės Lietuva“, „Šiaulių kraštas“ ir kitur.

LR Seimo narys S. Tumėnas padėkomis ir simbolinėmis dovanomis apdovanojo ir renginio organizatores E. Kurauskienę (už dalyvių sutelkimą), Reginą Pupinytę (už krašto poeto V. Spudo atminimo sklaidą dabarties žmonių sąmonėje), Pranutę Kvedarienę (už pilietinį Sigutėnų bendruomenės sutelkimą, meilę Šiaurės Lietuvai ir tikėjimą poetinio žodžio galia), Karolinai Kazlauskienei (už poeto V. Spudo atminties puoselėjimą kūryboje, ištikimybę Šiaurės Lietuvos kraštui ir jo tarmei).

Renginio metu netrūko ir jautrių atverčių. Seimo narys S. Tumėnas prisiminė vaikystės laikus Linkuvos mokykloje, kur geografijos mokė poeto V. Spudo žmona Adelė Spudienė, o poeto atminimą saugo Linkuvos kapinių aukščiausiame kalnelyje pastatytas iškilus skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas paminklas, kuriame skamba žodžiai iš V. Spudo eilėraščio „Pušys“:

Aš atėjau čionai, o saulė liko šviesti.

Ir liko tėviškės peizažas gyvenimui.

Todėl ir aš nebūti negaliu.

Aš mėlyna jauna pušis.

Prasmingą renginį profesionaliai vedė literatų klubo narė Regina Pupinytė, muzikiniais romansais džiugino Aušra Rukienė, Pakruojo kultūros centro kolektyvas „Verdenė“ (vadovė Ramunė Petraitienė). Išskirtinis šventės bruožas – bent po vieną kūrinį susirinkusiems pristatė kiekvienas iš konkurso dalyvių.

Renginys priminė ne tik to vertą nemariojojo romanso „Susitikt tave norėčiau vėlei/Ties gimtaisiais Apaščios krantais...“ (muzikos autorius kompozitorius K. Kaveckas) autorių Vaidotą Spudą, bet ir paliudijo, kad kasdienybės dulkes kartais pravartu nubraukti nuoširdžiu, iš širdies gelmių plaukiančiu žodžiu, kuris gydo, guodžia, ramina ir liudija Gyvenimo skambesį, kuriame pilna žolynų magijos, neįmantraus, bet nuoširdaus, paveikaus poetinio žodžio, dainos posmo, tėviškės laukų auros, viso to, kas skambėjo ir V. Spudo eilėse:

Tai tu, o tėviške,

Tai tu, o mano pasaka...

Ne, tu ne pasaka,

Tu juk šventa tiesa.

Tu pats gyvenimas

Legendą šitą paseka, –

Ir realybė tu visa, visa.