Dr. Jolanta Mažylė pristatė knygą „Pirmyn arba mirk“

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Vytauto Gedgaudo knyga „Pirmyn arba mirk“ – unikalus istorinis ir literatūrinis lietuvių tautos kultūros paveldo palikimas, su kuriuo skaitytojai gali susipažinti po beveik 80 metų.

Lapkričio 23-iąją, minint Lietuvos kariuomenės dieną ir Jono Basanavičiaus gimimo dieną, Šiaulių pastoracinio centro knygyne-svetainėje „Prie katedros“ vyko Vytauto Gedgaudo (1912–1999) knygos „Pirmyn arba mirk“ pristatymas.

Knygą pristatė jos sudarytoja žurnalistė, Vytauto Gedgaudo premijos laureatė, V. Gedgaudo kūrybinio palikimo tyrinėtoja, VšĮ „Atminties brasta“ steigėja ir vadovė dr. Jolanta Mažylė.

Lietuvos žurnalistikos istorijoje V. Gedgaudas paliko ryškius ženklus kaip žurnalistas, politikos apžvalgininkas ir ilgametis JAV lietuvių tautinės minties laikraščio „Dirva“ redaktorius.

V. Gedgaudas 1933–1939 metais Kaune redagavo leidinius „Iliustruotas pasaulis“, „Laiko žodis“, „Laikas“, „Telegramos“, parašė novelių rinkinį „Aistrų kovos“.

1939 metais, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, įstojo į Prancūzijos svetimšalių legioną, jame tarnavo iki karo pabaigos.

1945–1950 metais dirbo Čikagos lietuvių dienraščio „Draugas“ politikos apžvalgininku ir korespondentu Paryžiuje. 1950 metais išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Brukline dirbo laikraštyje „Vienybė“, o 1954 metais grįžo į Prancūziją, kūrė dokumentinius filmus.

Nuo 1958 metų apsigyveno Klivlande, dirbo laikraštyje „Dirva“, 1968–1991 metais buvo šio laikraščio vyriausiasis redaktorius. Mirė Klivlande, palaidotas Vilniuje. 1998 metais įsteigta Vytauto Gedgaudo vardo premija žurnalistams.

J. Mažylė knygos „Pirmyn arba mirk“ rankraščius ir atskirus tekstus 2018 metais surado V. Gedgaudo asmeniniame archyve.

Knygą „Pirmyn arba mirk“ sudaro trys dalys. Pirmojoje publikuojama visa, ką autorius knygos forma buvo parengęs ir numatęs publikuoti apie legioną.

Antrojoje dalyje spaudinami JAV leistame „Kario“ žurnale 1950–1951 metais skelbti V. Gedgaudo tekstai.

Trečioji knygos dalis „Karo publicistika“, kurioje skelbiami Antrojo pasaulinio karo metu V. Gedgaudo rašyti autoriniai žurnalistiniai tekstai bei karo metų reportažai, surinkti iš įvairių JAV leistos lietuviškos periodikos šaltinių.

Šis leidinys – ne pirmas dr. J. Mažylės istorinio ir literatūrinio paveldo sugrąžinimas iš JAV į Lietuvą. 2020 metais Šiauliuose pristatyta J. Mažylės sudaryta 1919 metų Nepriklausomybės kovų dalyvio, savanorio, buvusio išeivijos žurnalisto Alekso Šemetos knyga „Eilinio partizano atsiminimai“.