Žmonės sunerimo dėl taršos nafta

Gedimino LUKŠO nuotr.
Nuotrauka su duobe, kurioje matosi naftos produktus primenantis skystis, sukėlė gyventojų nerimą, bet paaiškėjo, kad užteršta teritorija jau buvo tvarkoma, o dabar atliekami ekogeologiniai tyrimai.
Žiurių kaime (Joniškio rajonas) atvira mazuto duobė vietos gyventojams sukėlė paniką, ypač, kai socialiniame tinkle pasklido šio taršos objekto nuotraukos. Žmonės susirūpinę: nejaugi niekam nesvarbi aplinka, galimai teršiamas kanalas, galbūt ir gruntiniai vandenys?.. Nepatebėję skubios pagalbos iš aplinkosaugininkų, jie tikisi, kad pastūmės viešumas.

Žiurių kaimo seniūnaitis Rimantas Uogela „Šiaulių kraštui“ sako, kad problema žinoma net nuo vasario mėnesio ir židinys valomas, tačiau jis pats stebisi, jog aplinkosauga neinformuoja per žiniasklaidą žmonių apie atliktus veiksmus.

Nerimo signalas

„Mazuto prūdas Žiuruose prie senosios grūdu džiovyklos. Jau apie savaitę į žemę geriasi ir niekas nieko nedaro, beveik kasdien atvažuoja gamtosauga ir nieko nevyksta. Labai arti kanalo ir vandeniekio gręžinio“, – tokią nerimo žinutę feisbuke prieš savaitę pasiuntė žagarietis Gediminas.

Jo įdėtose nuotraukose aiškiai matyti atvira duobė, kurią atitverianti įspėjamoji „stop“ juosta nutrūkusi, o viduje telkšo juodas tepaluotas skystis – galbūt mazutas, sumišęs su vandeniu, gal kitas naftos perdirbimo produkas.

Žinoma nuo vasario mėnesio

„Gyventojai sujudo, kai atsirado nuotraukos viešojoje erdvėje, tačiau problema žinoma jau nuo vasario mėnesio ir jos sprendimai jau įsibėgėję. Tik keista, kad Aplinkos apsaugos departamentas neinformuoja žmonių, nes žala aplinkai tikrai bus padaryta nemenka“, – įsitikinęs Žiurių kaimo seniūnaitis Rimantas Uogela.

Maždaug už trijų šimtų metrų nuo minėtos vietos gyvenantis seniūnaitis pats buvo vienas pirmųjų vietos gyventojų, žiemos metu pajutusių nemalonų kvapą.

„Nuėjau prie grūdų džiovyklos ir pamačiau, kad buvusių statinių nebėra, žemė iš naujo užlyginta, o dvokas tik stiprėja. Informavau seniūną, jis iškvietė gamtosaugininkus. Atkasus gal 30 centimetrų jau pasimatė mazutu užteršta žemė. Iš pradžių išvežti gal šešios „fūros“, vėliau – dar papildomai teršalų ir žemės.

Šiuo metu ten pagrindinio taršos šaltinio nebėra, tik nežinančiam gali baisiai atrodyti, nes nafta gi neskęsta, plūduriuoja ant besirenkančio vandens. Aplinkosaugininkai paliko duobę atvirą, nes dar vis iš šonų tolėliau sunkiasi ir į vandenį bėga mazuto gijos. Kaip suprantu, kol kas kiti darbai sustabdyti, nes laukiama tyrimų atsakymų. Mėginiai buvo paimti ir išvežti, berods, į Klaipėdą“, – apie taršos šaltinį greta kaimo ir reagavusių tarnybų veiksmus kalbėjo seniūnaitis.

Jis pastebėjo, kad netoliese taršos vietos gal už 20 metrų preina drenažo atšaka, per ją teršalai galėjo patekti į Žiurelio kanalą, nežinia, ar nenukeliavo į gruntinius vandenis. Bet gal giliau ir toliau mazutas neprasisiurbė, nes kur iškasta duobė, aplink molingas dirvos sluoksnis ir turėtų jį stabdyti.

Seniūnaičio žiniomis, seniau kooperatyvui priklausę toje vietoje esantys pastatai buvo parduoti kitam savininkui.

Labiau užteršta nei atrodė iš pradžių

„Šiaulių krašto“ redakcija tikslesnės informacijos dėl minėto taršos objekto ir kas yra daroma jam likviduoti, kaip bus nubaustas kaltininkas, kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą (AAD) prie Aplinkos ministerijos.

AAD Komunikacijos skyriaus atstovė Urtė Šimonytė pateikė atsakymą: „Gavę skundą dėl naftos produktų kvapo Joniškio rajone Žagarės seniūnijoje Žiurių kaime, AAD prie AM Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos darbuotojai 2021 metų vasario mėnesį atliko teritorijos, iš kurios sklido kvapas, patikrinimą. Jo metu atlikus dirvožemio tyrimus nustatyta, kad po teritorijos tvarkymo, išvežus talpas, kuriuose buvo laikomi naftos produktai, gruntas yra užterštas naftos produktais labiau nei leidžiama šiai teritorijai. Teritorijos savininkui (fizinis asmuo) vasario 21 dieną buvo teiktas privalomasis nurodymas susitvarkyti užterštą teritoriją.

Atliekant teritorijos tvarkymą paaiškėjo, kad užterštumas yra didesnis nei manyta anksčiau. Dalyvaujant UAB „Ekometrija“ atstovei buvo nuspręsta, kad galimai reikia atlikti ekogeologinius tyrimus, siekiant nustatyti teritorijos užterštumo mastą, įskaitant ir vandens užterštumą.

Lietuvos geologijos tarnyba, įvertinusi patikrinimo metu grunto mėginių rezultatus, pateikė siūlymą atlikti detalius ekogeologinius teritorijos tyrimus. Teritorijos savininkui bus teikiamas naujas privalomasis nurodymas. Po ekogeologinių tyrimų, parengus jų ataskaitą bus rengiamas teritorijos tvarkymo planas, pagal kurį savininkas turės sutvarkyti naftos produktais užterštą teritoriją.

Atlikus tyrimą bus nustatytas taršos mastas ir sprendžiamas klausimas dėl nuobaudos taikymo.“