Žadžiūnai šventė jubiliejų

Zenono RIPINSKIO nuotr.
Prie Žadžiūnų Jovaro bibliotekos pasodintas beržas.

Žadžiūnuose (Šiaulių r.) vyko istorinė-literatūrinė šventė, skirta Jono Krikščiūno-Jovaro 140-osioms gimimo metinėms ir bibliotekos 50-mečiui paminėti, bei Žadžiūnų 200 metų jubiliejaus šventė „Kaimas, kuriame gyventi gera...“.

Istorinėje-literatūrinėje šventėje „Šlama puslapiai knygų tyloj“ Žadžiūnų bibliotekai suteiktas Jovaro vardas.

Jovaro proanūkei Ugnei Krikščiūnaitei grojant smuiku, iškabą su užrašu „Žadžiūnų Jovaro biblioteka“ atidengė Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius ir bibliotekininkė Ona Skirmantienė.

Už šventę ir tėvo atminimo įamžinimą dėkojo Jovaro sūnus Giedrius Krikščiūnas. Šiai progai paminėti bendruomenės kiemelyje buvo pasodintas berželis. Ateityje planuojama Jovarui atminti pasodinti beržynėlį.

Bendruomenės salėje Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininkė Gražina Narbutaitė pristatė Jono Krikščiūno-Jovaro asmenybę ir kūrybą.

Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė Ona Skirmantienė kalbėjo apie bibliotekos veiklą ir istoriją.

Žadžiūnų biblioteka įkurta 1970 metais, Antano Lanausko sodyboje. Pernai bibliotekos patalpos renovuotos, atnaujinta kompiuterinė technika, baldai.

Renginį vedė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filialo meno vadovė, bibliotekos globėja Nijolė Girniuvienė, koncertavo Joniškio rajono Žagarės kultūros centro duetas Sandra ir Alfonsas Giedrai.

Bibliotekos kolektyvas sulaukė gausių sveikinimų, su švente sveikino ir buvęs Žadžiūnų bendruomenės pirmininkas Vytautas Buivydas.

Bibliotekoje eksponuojama spaudinių paroda „Išsaugokime poezijos versmę“, skirta Jono Krikščiūno-Jovaro 140-osioms gimimo metinėms, dailininkės, literatės Anetos Koryznės aliejinės tapybos darbų paroda „Afirmacijos“, Žadžiūnų bendruomenės pirmininkės Malvinos Stravinskienės dirbinių paroda iš antrinių žaliavų.

Žadžiūnų 200 metų jubiliejaus šventė „Kaimas, kuriame gyventi gera...“ prasidėjo atminimo akmens atidengimu. Jį atidengė Žadžiūnų kaimo bendruomenės pirmininkė M. Stravinskienė ir jaunimo atstovas Dovydas Banys, pašventino Kairių Švč. Mergelės Marijos belaisvių vaduotojos bažnyčios klebonas Rimantas Pranskaitis.

Renginio dalyvius maršu pasitiko ŠRSKC pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Anatolijus Gaidamaka). Apie Žadžiūnų kaimo istoriją kalbėjo Žadžiūnų Jovaro bibliotekos bibliotekininkė Ona Skirmantienė, bendruomenės darbus apžvelgė M. Stravinskienė.

Renginio padėkos simboliu – duona – buvo apdovanoti visi prisidėję prie šventės rengimo ir aktyviausi žadžiūniečiai.

Renginio staigmena visiems – šventinis tortas su žvakutėmis ir sudainuota „Ilgiausių metų...“.