Už asmeninę šventę biudžetinėje įstaigoje teko susimokėti

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Už Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re vy­ku­sią as­me­ni­nę šven­tę da­buo­to­jai te­ko su­si­mo­kė­ti pa­tal­pų nuo­mą.
Joniškio kultūros centro teatro dabuotojai teko susimokėti patalpų nuomą už darbo vietoje vykusią asmeninę šventę. Įvykį pagal vieno asmens pranešimą tyrusi Joiškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija priėmė tokį sprendimą. Skundo teikėjas sprendimą vertina, tačiau nėra juo visai patenkintas, nes mano, kad atsakomybę turėtų prisiimti ir Kultūros centro direktorė. Todėl jis dar sykį kreipėsi į Antikorupcijos komisiją.

2022 metų spalio mėnesį Joniškio kultūros centro darbuotoja pasitiko jubiliejinę sukaktį. Asmeninė šventė vyko Joniškio kultūros centre – su išskirtiniu vaišių stalu (pagal viešai skelbtas nuotraukas, ne su spontaniškai suneštais lauknešėliais – aut. past.), artimųjų, draugų, giminių sveikinimais.

Socialinėje erdvėje paskelbtos nuotraukos nepraslydo pro akis pastabiam rajono gyventojui. Jis spalio 24 dieną skundu kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisiją, prašydamas atlikti tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, organizuojant asmeninę šventę Joniškio kultūros centre. Švęsti šventes niekam neuždrausta, bet – ar tikrai tinkama tai daryti, naudojantis darbo vietos patalpomis, kur kainuoja apšvietimas, valytojų darbas, o už visa tai apmokama iš rajono gyventojų pinigų, nes Kultūros centras – ne privati įmonė, bet iš rajono biudžeto išlaikoma įstaiga?

Antikorupcijos komisija, kuriai vadovauja Tarybos narys Kęstutis Mačiulis, ilgai nepriėmė sprendimo šiuo klausimu, tad gyventojas, praėjus daugiau nei mėnesiui, kreipėsi į rajono Tarybos vadovą, rajono merą V. Gailių, teigdamas, kad nėra gavęs nei patvirtinimo apie gautą jo kreipimąsi, nei atsakymo apie atliktą tyrimą ir nustatytus faktus. Todėl jis prašė įvertinti galimą tyrimo vilkinimą ir aplaidų Antikorupcijos komisijos darbą. Pareiškėjui atsakyta, kad pagal Antikorupcijos komisijos nuostatus už komisijos darbo organizavimą ir veiklos rezultatus atsako komisijos pirmininkas.

„Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, informuojame, kad Jūsų pastebėjimai dėl Komisijos veiklos Joniškio rajono savivaldybės mero rezoliuciniu pavedimu pateikti Komisijos pirmininkui su prašymu užtikrinti, kad Komisija informuotų Jus apie Komisijoje nagrinėjamo prašymo rezultatus ir laikytųsi Vietos savivaldos įstatymu įteisintų vietos savivaldos principų bei Komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų“, – raštu atsakė meras V. Gailius.

Po to Antikorupcijos komisijos darbas pajudėjo ir 2022 metų gruodžio 23 dieną, praėjus beveik dviem mėnesiams po kreipimosi dėl Joniškio kultūros centre galimai vykusios asmeninės šventės, pasinaudojant įstaigos resursais, gautas komisijos sprendimas.

Jame teigiama, kad Antikorupcijos komisija 2022 metų lapkričio 11 dieną išsiuntė užklausą Joniškio kultūros centro direktorei ir minėtai darbuotojai dėl vykusio renginio. Gavus atsakymus buvo įvertinta juose pateikta informacija, patikrinti dokumentai.

Paaiškinimai komisijos narių neįtikino, kad tai buvo tik renginys-repeticija, o ne asmeninė šventė, todėl jubiliatei rekomenduota susimokėti patalpų nuomos mokestį (pagal Joniškio rajono tarybos 2020 metų rugojūčio 27 dienos sprendimu patvirtintus Joniškio kultūros centro mokamų paslaugų įkainius). Taip pat pažymėta, kad Joniškio kultūros centras turėtų tiksliai apsibrėžti rengiamų švenčių specifiką.

Po šio sprendimo, redakcijos žiniomis, darbuotoja nuomos mokestį susimokėjo. Tačiau pareiškėjas pasigedo Joniškio kultūros centro vadovės G. Gudinaitės asmeninės atsakomybės, todėl dar sykį kreipėsi į Antikorupcijos komisiją, prašydamas atlikti papildomą tyrimą. Šių metų sausio 12 dieną komisija atsakė, kad, remiantis 2018 metų Joniškio kultūros centro patvirtintais nuostatais, Kultūros centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus rajono merui, todėl prašymas dėl Kultūros centro direktorės asmeninės atsakomybės perduotas merui V. Gailiui.