Tvarkoma Šiaudinės bažnyčia

Akmenės rajono savivaldybės nuotr.
Tvarkomas Šiaudinės bažnyčios stogas.

Šią savaitę pradėta tvarkyti Šiaudinės bažnyčia (Akmenės r.). UAB „Budinks“ darbus atlieka pagal UAB „Klaipėdos projektas“ parengtą „Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir varpinės stogų remontas, restauravimas“ projektą.

Baimintasi, kad dėl prastos bažnyčios stogo būklės ir kritulių nepataisomai nukentės patalpų vidus.

Pirmiesiems ir būtiniausiems darbams Akmenės rajono savivaldybė parapijai skyrė 40 tūkstančių eurų. Projekto vertė yra 100 tūkstančių eurų, likusią sumą tikimasi gauti iš Kultūros ministerijos.

Šiaudinės bažnytkaimio pavadinimas kilęs nuo pirmosios šiaudais dengtos koplyčios. 1775 metais dvarininkas Rokas Godlevskis pastatė trinavę medinę Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. 1823 metais kitos Godlevskių kartos atstovas Stanislovas tęsė bažnyčios statybas ir ji įgavo dabartinę pailgą formą, vėliau buvo užkelta ant akmeninių pamatų, o XX amžiaus pradžioje papuošta nedideliu bokšteliu.

Bažnyčia ir varpinė per karus nenukentėjo, autentiškos XIX amžiaus pradžios fasado ir vidaus konstrukcijos išliko iki šių dienų.

Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia 1996 metais įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Šiaudinė garsėja Šv. Roko atlaidais.