Skirtos lėšos Baisogalos dvaro sodybos ledainei

Redakcijos archyvo nuotr.
Skirtos lėšos Baisogalos dvaro sodybos ledainės tvarkybai. Nuotraukoje – Baisogalos dvaro rūmai.
Šių metų valstybės biudžete paveldui tvarkyti numatyti papildomi 2 milijonai eurų.

Paveldotvarkos programos 2021–2023 metų naujų objektų sąraše – 18 valstybės saugomų kultūros paveldo objektų.

Kultūros paveldo departamentas numato, kad šiuose objektuose bus parengiami tvarkybos ir tyrimų projektai, likviduojamos kylančios avarijų grėsmės, vykdomos restauravimo ir tvarkybos veiklos.

Į naujų objektų tvarkybos sąrašą įtraukta ir Šiaulių apskrities vertybė – Radviliškio rajone esančio Baisogalos dvaro sodybos leidainė.

Taip pat sąraše – Adomynės dvaro sodybos rūmai (Kupiškio r.), Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija, Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių komplekso klebonija, Verkių dvaro sodybos administracinis pastatas (Vilnius), Kretingos dvaro sodybos rūmų žiemos sodas-oranžerija (Kretinga), Liubavo dvaro sodybos arklidė (Vilniaus r.), Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmai (Šakių r.), Siesikų dvaro sodybos rūmai (Daugailių k., Ukmergės r.), Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pastatas (Kaunas), Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso tvirtovės komendanto rūmai, Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo (kitaip – Saulės) kapinėmis, šv. Vincento Pauliečio koplyčia.

Iš viso paveldo objektų apsaugai ir priežiūrai šiemet bus skiriama apie 6,7 mln. eurų. Iš jų 4,633 mln. eurų skiriama trims paveldo tvarkybai skirtoms programoms – Paveldotvarkos, Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje ir Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio.

Paveldotvarkos programos lėšomis ketinama iš dalies finansuoti darbus 18-oje naujų ir 26-iuose tęstiniuose objektuose bei prisidėti prie 10-ies objektų tyrimo ir projektavimo darbų.