Šiaulių rajono moksleiviams – 370 planšetinių kompiuterių

Šiaulių raj. savivaldybės nuotr.
Šie planšetiniai kompiuteriai skirti Šiaulių rajono moksleiviams iš socialiai jautrių arba daugiavaikių šeimų.
Šiaulių rajono savivaldybė paskelbė, kad mokyklas pasiekė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos centralizuoto pirkimo būdu įgyti planšetiniai kompiuteriai su mobilaus interneto prieiga. Bendrojo ugdymo mokyklos socialiai jautrių ir daugiavaikių šeimų vaikams išdalino 370 planšetinių kompiuterių nuotoliniam vaikų mokymuisi namuose. Šalyje iš viso mokiniams iš socialiai jautrių šeimų planuojama perduoti apie 35 tūkstančius kompiuterinių įrenginių.

Didžioji dauguma mokyklų, lopšelių-darželių, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai ir ugdytiniai nuotoliniam mokymui naudoja šeimų kompiuterius. Taip pat į šeimas atiduoti šiuo metu rajono įstaigose nenaudojami įrenginiai iš skaityklų ir bibliotekų, informacinių technologijų, mokytojų ir administracijos kabinetų. Savo pagalbą aprūpinant šeimas kompiuteriais pasiūlė ir Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai.

Švietimo įstaigos iš Savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo 72 nešiojamus arba planšetinius kompiuterius. Sprendžiant interneto prieigos užtikrinimą, išnuomoti modemai arba nupirktos mobilaus interneto kortelės.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė pakomentavo, kad šiuo metu praktiškai visi rajono vaikai turi kompiuterinius įrenginius ir interneto prieigą. Dar sprendžiama situacija šeimų, kuriose, pavyzdžiui, du vaikai dirba su kompiuteriais, o vienas – mobiliuoju telefonu.

„Jau dabar einame į tokį lygmenį, kad jei kam nepatogu dirbti telefonu, galį jį pakeisti planšete“, – sakė vedėja.