Šiaulių rajone – švietimo naujovės

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.
Dubysos aukštupio mokykloje mokosi 454 mokiniai: per 50 mokinių Kurtuvėnų skyriuje ir po 200 vaikų Aukštelkės ir Bubių mokyklose.

Mokslo ir žinių dieną Šiaulių rajone pasitiko 26 švietimo įstaigos, iš jų – 4 gimnazijos, 2 progimnazijos bei 11 pagrindinio ugdymo mokyklų, 6 lopšeliai-darželiai, 3 neformaliojo švietimo įstaigos.

Šiaulių rajono savivaldybė pirmoji iš visų 60-ies Lietuvos savivaldybių sukūrė jungtinės mokyklos modelį bei įkūrė pirmąją šalyje jungtinę Dubysos aukštupio mokyklą, sujungusi tris Šiaulių rajono Aukštelkės, Bubių ir Kurtuvėnų mokyklas.

Pasak Dubysos aukštupio mokyklos vadovo Vaido Bacio, įsteigus jungtinę mokyklą, padaugėjo net 80-čia mokinių, lyginant su tuo, kiek vaikų lankė visas tris mokyklas iki jų sujungimo.

Šiuo metu Dubysos aukštupio mokykloje mokosi 454 mokiniai: per 50 mokinių Kurtuvėnų skyriuje ir po 200 vaikų Aukštelkės ir Bubių mokyklose.

Dubysos aukštupio mokykloje dirba 25 pedagogai, dalis mokytojų dalykininkų, dirbdami per visus tris skyrius, turi pilną krūvį.

Šiaulių rajono savivaldybėje yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo naujovių. Įsteigtos dvi naujos ir dviejose prailgintas grupių veiklos laikas nuo 4 iki 10,5 valandų. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Dubysos aukštupio, Pakapės ir Naisių mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse nuo rugsėjo 1 dienos galės ugdytis 75 vaikai.

Pradėta Ginkūnų lopšelio-darželio pastato rekonstrukcija, statant priestatą ir įrengiant jame dvi naujas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes bei erdvę meninei ir sveikatinimo veiklai.

Savivaldybė toliau planuoja ikimokyklinio prieinamumo plėtrą: 2021 metais ketinama įsteigti 4 naujas grupes, kuriose būtų ugdoma 80 vaikų. Kairių pagrindinėje ir Voveriškių mokyklose planuojama įsteigti po vieną 10,5 valandos darbo trukmės grupę, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje dvi 10,5 valandos darbo trukmės grupes.

Be jau minėtos jungtinės Dubysos aukštupio mokyklos, sujungti į vieną juridinį asmenį du Kuršėnų lopšeliai-darželiai, t. y. Daugėlių lopšelis-darželis ir Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“. Taip pat Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos dalimi tapo Ginkūnų lopšelis-darželis, Kužių gimnazijos – Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“, o Meškuičių gimnazijos – Naisių mokykla.

Parengta pagal Šiaulių rajono savivaldybės inf.