Šiaulių rajonas atvykstančius medikus sutiks padidintomis išmokomis

SAM nuotr.
Viliamasi, kad padidintos išmokos pritrauks į Šiaulių rajono gydymo įstaigas daugiau gydytojų.

Gruodžio 22-ąją vykusiame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas dėl didesnių nei iki šiol išmokų į rajono sveikatos priežiūros įstaigas atvyksiantiems dirbti gydytojams ir rezidentams bei medicinos krypties specialybių studentams. Nuspręsta atsisakyti reikalavimo deklaruoti gyvenamąją vietą Šiaulių rajono savivaldybėje.

Tarybos sprendimu siekiama pagerinti rėmimo sąlygas į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas dirbti atvykstantiems gydytojams, rezidentams, taip pat sąlygas medicinos krypties specialybių studentams.

Patvirtinta išmoka gydytojui. Pirmus trejus metus mokama ne daugiau kaip 8 000 eurų dydžio kasmetinė išmoka. Išmoka mokama proporcingai dirbtam darbo laikui (už gydytojo (1 etato) darbo laiką mokama maksimali išmoka, skirta gydytojo poreikiams tenkinti.

Stipendija rezidentui. Kasmet mokama ne daugiau kaip 12 000 eurų dydžio stipendija pagal rezidentūros išlaidų sąmatą, skirta rezidentūros studijų su stipendija Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėjimo išlaidoms dengti.

Stipendija medicinos krypties specialybių studentams. 200 eurų per mėnesį (mokama 10 mėnesių per mokslo metus), remiant dvejus paskutinių kursų dieninių, neakivaizdinių, tęstinių studijų metus.

Sprendime numatyta, kad skatinimo priemonėmis pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip penkerius metus, rezidentas – ne trumpiau kaip aštuonerius metus, o studentas – ne trumpiau nei trejus metus nuo pirmos darbo dienos ir ne mažesniu kaip 1 etato krūviu.

Šiuo metu Šiaulių rajono gydymo įstaigose labiausiai trūksta šeimos ir vidaus ligų gydytojų, geriatrų.