Partizanų būstinėje meldėsi už karius

Alvydo TAMOŠIŪNO nuotr.
Kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas Šv. Mišias už visą Lietuvos kariuomenę ir laisvės kovų dalyvius aukojo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) būstinėje Minaičiuose.
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas šv. Mišias aukojo Minaičiuose (Radviliškio r.), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) būstinėje. Šv. Mišios transliuotos internetu.

„Šitą vietą pasirinkome ne atsitiktinai, norime pasimelsti už savo pirmtakus, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę sunkiausiomis sąlygomis, negailėdami nei jėgų, nei pastangų, nei gyvybių. Meldžiamės už tuos, kurie čia buvo ir kurie pasirašė tą svarbų mūsų valstybei konstitucinės vertės dokumentą, tarsi juodraštį parašė, kokia bus Lietuva“, – šv. Mišių pradžioje sakė V. Veilentas.

1949 metų vasario 16 dieną Minaičių kaime, Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje, LLKS Tarybos posėdyje buvo priimta Deklaracija, kurią pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesys-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Petras Bartkus-Žadgaila.

Atstatytoje klėtelėje ir bunkeryje veikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengta ekspozicija „Atiduok Tėvynei, ką privalai“.

„Neperdėsiu sakydamas, kad mes esame tarsi lietuviškose XX amžiaus katakombose, kur žmonės po žeme pasislėpę darė tai, ką privalo daryti: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“, – sakė V. Veilentas.

Prieš šv. Mišių transliaciją bunkeryje buvo pakabinos vėliavos: Lietuvos trispalvė, Karinių oro pajėgų, Karaliaus Mindaugo husarų bataliono ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavos.

Šv. Mišiose kapelionas kvietė melstis už visus karius, kurie tarnauja Karinėse oro pajėgose, Šiaulių ir Panevėžio įgulose, už Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karius, kurie balandį šventė rinktinės įkūrimo metines, už Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karius, kurie pradėjo kovinį budėjimą Malyje.

„Už visą Lietuvos kariuomenę, už tuos, kurie kovojo ir žuvo, kurie nepasidavė ir paliko gražų pavyzdį mums visiems“, – šv. Mišių intenciją apibendrino V. Veilentas.

Šv. Mišiose dalyvavę kariai skaitė ištraukas iš Šventojo Rašto, atliko muzikinius kūrinius.