Policijos keturkojis netruko surasti žmogų

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ki­no­lo­gas Gied­rius Šiš­ke­vi­čius ir jo vo­kie­čių avi­ga­nis Rok­sis sėk­min­gai įvyk­dė pa­ti­kė­tą už­duo­tį – miš­ke su­ra­do žmo­gų.
Sek­ma­die­nį po pie­tų ki­no­lo­gas Gied­rius Šiš­ke­vi­čius su vo­kie­čių avi­ga­niu Rok­siu Pak­ruo­jo ra­jo­ne esan­čia­me miš­ke, su­ra­do daug ne­ri­mo šei­mai su­kė­lu­sį vy­rą.

47 me­tų gy­ven­to­jas su­si­py­ko su žmo­na ir dvi­ra­čiu iš­va­žia­vo į miš­ką. Su­ne­ri­mę, kad vy­rui neat­si­tik­tų kaž­kas blo­go, ar­ti­mie­ji krei­pė­si po­li­ci­ją.

Prie miš­ko ap­ti­kę dvi­ra­tį, pa­rei­gū­nai pra­dė­jo paieš­ką. Rok­sis per ke­lio­li­ka mi­nu­čių pėd­sa­kais at­se­kė iki ne­blai­vaus vy­ro. Jis per­duo­tas me­di­kams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.