Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas

Zigmo RIPINSKIO nuotr.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba vasario 6 dieną patvirtino 2024 metų metų biudžetą.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba vasario 6 dienos posėdyje patvirtino Savivaldybės gyvenimo ir veiklos dokumentus 2024 metų metų biudžetą ir strateginį veiklos planą.

2024 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto bendra asignavimų suma – 79 908 378,65 euro. Tokio dydžio biudžetas – rekordinis, beveik 14 milijonų eurų didesnis, nei 2023 metų kovą patvirtintas praėjusių metų biudžetas.

Beveik tris mėnesius buvo svarstomas 2024 metų biudžeto projektas išklausant visų pageidavimus, siūlymus, vizijas. Biudžetas yra orientuotas į gyventojų poreikius, atsižvelgiant į visų rajono seniūnijų planus ir pageidavimus.

Apie 20 procentų daugiau lėšų, lyginant su praėjusiais metais, skirta rajono seniūnijų kelių tvarkymui. Yra numatyta ženkli suma lėšų svarbiems infrastruktūros projektams rengti ir įgyvendinti vandentvarkos, švietimo, kultūros, laisvalaikio, transporto ir susisiekimo, socialinės, verslo aplinkos gerinimo ir kitose srityse.