Pagerbti holokausto aukų atvyko Izraelio ir Vokietijos ambasadoriai

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Holokausto aukų atminimo renginyje Žagarėje dalyvavo Izraelio ambasadorius Yossefas Levy (kairėje), Vokietijos ambasadorius Mattiasas Peteris Sonnas (antras iš dešinės), Joniškio rajono vicemerė Vaida Aleknavičienė (antra iš kairės), Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesniesytė, kurios žydų tautybės močiutė vietinių buvo išgelbėta nuo mirties.
Sekmadienį Joniškio rajone Vilkiaušio miške ir Žagarėje pagerbtos holokausto aukos. Abiejose vietovėse Antrojo Pasaulinio karo metais buvo sušaudyta ir amžiams duobėse atgulė daugiau kaip 3500 vietos ir aplinkinių miestų, miestelių gyventojų žydų. Pirmą kartą šiame kasmet rajone vykstančiame renginyje dalyvavo du – Izraelio ir Vokietijos – ambasadoriai.

1941 metų rugpjūtį Vilkiaušio miške buvo sušaudyta daugiau kaip 500 Joniškio žydų, o tų pačių metų spalio 2 dieną Žagarėje nužudyta apie 3000 šios tautybės žmonių, ne tik vietinių, bet ir atvežtų iš Šiaulių, Pašvitinio, Linkuvos.

Dar anksčiau nacistai ir jų talkininkai 40 žydų sušaudė Naujosios Žagarės žydų kapinėse, kur aukoms atminti paminklas pastatytas jau po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, 1994-aisiais.

Kasmet tradiciškai Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pakviesti renginio dalyviai apsilankė ir maldomis pagerbė, žvakutes uždegė bei pagal seną paprotį padėjo akmenukų prie paminklo nužudytiesiems Vilkiaušyje, vėliau susirinkta Žagarės miesto aikštėje, iš kur eisena ėjo iki holokausto vietos parke. Iš ten vykta prie paminklo į naująsias Žagarės žydų kapines.

„Žagarės istorija neatsiejama nuo žydų istorijos, kurie čia rinkdavosi prekiauti, eidavo į dirbtuves, sinagogas. Iš čia kilę be galo daug žymių amsenybių – mokslininkų, verslininkų, rabinų. Tie žmonės buvo suvaryti į aikštę ir duotas nurodymas šaudyti. Žmonės pasakoja, kad dar kitą dieną ugniagesiams plaunant grindinį, kraujas tekėjo iki pat Švėtes upės“, – kraupius įvykius priminė Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis, kurio giminė kilusi iš Žagarės.

Tačiau šalia neįsivaizduojamo žiaurumo buvo ir nepaprasto ryžto ir atjautos, noro padėti. Renginyje dalyvavo žydų gelbėtojų Teresės ir Edvardo Levinskų sūnus Leonas Levinskas, taip pat iš Kauno atvykusi Viktorija Kavaliauskaitė–Simokaitienė, kurios dėdė, Žagarėje kunigavęs Kazimieras Kavaliauskas karo metais padėjo iš geto išgelbėti žydaitę Mirjam Šneiderytę. Pirmą kartą su močiutės gelbėtoja renginyje susitikusi Švietimo, mokslo ir sporto viceministre dirbanti Kornelija Tiesniesytė nesulaikė ašarų. Vėliau ji socialiniame tinkle paliko įrašą: „Diena, kai praeitis susitinka ateitį... Diena, kai tolerancija ir atjauta laimi...“

Minėjime ne kartą skambėjo žodžiai, kaip svarbu kalbėti apie holokaustą, kad tokie įvykiai niekada nebepasikartotų. Kaip gražus susitaikymo ženklas buvo dviejų šalių – Izraelio ir Vokietijos ambasadorių susitikimas Žagarėje. Izraelio ambasadorius Yossefas Levy, kurio šeima kilusi iš Azijos, sakė iki atvykdamas į Lietuvą nieko nežinojęs apie Žagarę ir kitas vietas, kur buvo sušaudyti tūkstančiai žydų. O juk tokių vietų Lietuvos yra pustrečio šimto.

Vokietijos ambasadorius Mattiasas Peteris Sonnas sakė, kad diplomatinių žodžių kartais pritrūksta, todėl jis tiesiog lenkia galvą prieš nužudytuosius.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky dėkojo susirinkusiems žydų bendruomenės atstovams iš Šiaulių, Panevėžio ir kitų miestų, taip pat dalyvaujančiam žydų gelbėtojų šeimoms.

Joniškio rajono vicemerė Vaida Aleknavičienė svarstė, kad neįmanoma suvokti to buvusio žiaurumo prieš vaikus, mamas, senelius. Bet reikia perduoti žinią kitoms kartoms.

Renginyje kalbėjo Seimo narys Emanuelis Zingeris ir kiti žydų atstovai bei lietuviai.