Paaiškėjo „Metų ūkio“ konkurso nugalėtojai

Vaidos SUTKIENĖS nuotr.
Konkurso „Metų ūkis“ pirmosios vietos laimėtojas Ričardas Petrikas (dešinėje) kartu su konkurso „Metų ūkis“ komisijos pirmininku Vytautu Barkausku džiaugiasi geru grūdų derliumi.
Konkurso „Metų ūkis“ vertinimo komisija po ilgų diskusijų nusprendė, kurie iš septynių konkurse dalyvavusių Kelmės rajono ūkių yra verti prizinių vietų. Pirmąja vieta įvertintas Užvenčio seniūnijoje gyvenančio Ričardo Petriko, antrąja – kelmiškio Mindaugo Makausko, trečiąja – Bronės ir Romaldo Jonkų iš Kukečių seniūnijos šeimos ūkis.

Diskusijose gimė tiesa

Komisijos nariai konkurse dalyvaujančių ūkių apžiūrą surengė rugsėjo mėnesį. Tačiau koronavirusas, Seimo rinkimai, diskusijos dėl geriausiųjų ir kiti veiksniai pakoregavo nugalėtojų paskelbimo laiką. Komisijos pirmininkas Lietuvos ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininko pavaduotojas Vytautas Barkauskas, komisijos nariai: savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Joana Miliauskienė, Šaukėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė Valentina Briedienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius Albertas Mackevičius ir rajono tarybos narys Zenonas Mačernius tik prieš kelias dienas paskelbė savo verdiktą.

Lankydamiesi ūkiuose komisijos nariai vertino ūkininkų išsilavinimą, kvalifikaciją, technikos būklę, pasėlių plotus, kaip laikomasi aplinkos reikalavimų tvarkant trąšas ir chemikalus bei kitus dalykus. Papildomų balų gavo žemdirbių organizacijoms priklausantys ūkininkai, tie, kurių vaikai mokosi žemės ūkio mokyklose ar ūkininkauja drauge su tėvais, ūkiai priimantys praktikantus.

Komisijos pirmininkas Vytautas Barkauskas ir narė Šaukėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė Valentina Briedienė „Šiaulių kraštui“ pasakojo, jog daug diskusijų kilo dėl pirmos – antros ir dėl trečiosios vietos. „Pirmosios ir antrosios vietų laimėtojai – pagal ūkių stiprumą ir kitus kriterijus buvo lygiaverčiai, todėl sunku buvo apsispręsti, – sakė V. Barkauskas. „Nulėmė tai, kad R. Petrikas eina sunkesniu keliu. Jo ūkis – daugiašakis. Trečiosios vietos laimėtojams taip pat buvo lygiaverčių varžovų. Bet galutinį sprendimą lėmė, jog tai – šeimos ūkis,“ – „Šiaulių kraštui“ sakė V. Briedienė.

Prioritetas daugiašakiam ūkiui

Pirmoji vieta skirta Užvenčio seniūnijoje, Palonių kaime, ūkininkaujančiam Ričardui Petrikui. Jo ūkis sukurtas 1998 metai. Šiuo metu R. Petrikas dirba 300 hektarų nuosavos ir 70 hektarų nuomojamos žemės. Pergalę lėmė tai, kad jo ūkis – daugiašakis. Ūkininkas laiko žirgų. Penimi 85 mėsiniai galvijai.

Petrikų šeima įkūrė mėsos perdirbimo cechą, patys fasuoja ir veža pirkėjams mėsą.

Viena iš naujesnių ir retesnių lietuviško ūkio šakų – paukštininkystė. R. Petriko ūkyje kiaušinius deda 7000 dedeklių vištų. Auginama ir jauniklių.

Ūkininko šeima pati rūpinasi produkcijos pardavimu. Paukštidė įrengta pagal visus šiuolaikinius reikalavimus. Kai yra palankus mikroklimatas ir klimatas, dedeklės per dieną padeda po 5000 kiaušinių.

Pasienietis tapo ūkininku

Antrąją vietą pelnęs kelmiškis ūkininkas Mindaugas Makauskas ūkininkauja Janaučių kaime. Tai vienas iš jaunesnių Kelmės rajono ūkininkų. Savo likimą ketino sieti su gyvenimu Vilniuje. Baigęs M. Romerio universitetą dirbo pasienio tarnyboje.

Jo tėvas ūkininkavo Janaučiuose. Sukūrė puikią bazę ūkiui. Tačiau susirgo. Tuomet jam padėti iš sostinės grįžo sūnus. Po tėvo mirties Mindaugas paveldėjo ūkį. Čia buvo pakanakamai pastatų. Tačiau trūko modernios technikos. Mat, tėvas nemėgo gyventi skolon ir lįsti į banko kišenę.

Nuo 2006 metų ūkininkaujantis M. Makauskas rengė projektus, naudojosi parama, nesibaimino paskolų. Jam pavyko modernizuoti ūkį. Šiuo metu turi modenius vakarietiškus traktorius, kombainą.

Komisija atkreipė dėmesį, jog ūkininko technika puikiai prižiūrima. Ūkininkas dirba 200 hektarų nuosavos ir 300 hektarų nuomojamos žemės. Augina grūdines kultūras. Džiaugiasi, jog šį rudenį užaugo puikus javų derlius, prikūlė daug grūdų. Tačiau nedžiugina nedidelė grūdų kaina.

Darbo vietos visai šeimai

Trečioji vieta, komisijos sprendimu, atiteko Kukečių seniūnijoje, Vijurkų kaime ūkininkaujantiems Bronei ir Romaldui Jankams.

Pasak komisijos narės V. Briedienės, buvo ir daugiau panašaus lygio ūkių, kuriems galėjo atitekti trečioji vieta. Tačiau Jonkus nuspręsta pagerbti už darniai vystomą šeimos ūkį, kuriame darbo vietos sukurtos ne tik tėvams, bet ir vaikams, kurie neišsibėgiojo po didmiesčius, neišvažiavo į užsienį, o liko dirbti gimtosios žemės.

Be to, šeima neina lengvesniu keliu užsiimdama vien augalininkyste– puoselėja mišrų ūkį.

Nuo 1996 metų ūkininkaujantys Jonkai dirba 130 hektarų žemės, laiko 45 melžiamas karves ir 28 galvijus.

Apdovanos kuponais

Anksčiau konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai būdavo pagerbiami ir apdovanojami per tradicines žemdirbių šventes rengiamas lapkričio mėnesį. Jas organizuodavo Lietuvos ūkininkų sąjungos Kelmės skyrius. Tačiau, kaip informavo šios sąjungos Kelmės skyriaus pirmininko pavaduotojas Vytautas Barkauskas, šiemet tokią šventę surengti trukdo koronavirusas ir karantinas, kuris veikiausiai bus pratęstas.

Todėl konkurso nugalėtojams bus rastas būdas įteikti dovanų kuponus, už kuriuos jie galės įsigyti įvairių ūkiui reikalingų dalykų.

Pirmosios vietos laimėtojui atiteks 300, antrosios – 200, trečiosios – 100 eurų vertės kuponai.