Paaiškėjo gražiausių sodybų šeimininkai

Vaidos SUTKIENĖS nuotr.
Gražiausiai tvarkomos gyvenvietės sodybos šeimininkais pripažinti Kukečių gyventojai Janina ir Zigmas Jokimčiai.
Komisija susumavo liepos mėnesį vykusio gražiausių Kelmės rajono sodybų konkurso rezultatus ir apdovanojo nugalėtojus. Norėta aplinkai didelį dėmesį skiriančius žmones pagerbti iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje. Bet tam sutrukdė COVID-19 pandemija ir karantinas. Todėl pinigines premijas ir prizus gražiausių sodybų šeimininkams įteikė seniūnai.

Vertinta trijose kategorijose

Kaip ir kasmet, sodybos vertintos trijose kategorijose: gražiausias vienkiemis, gražiausia gyvenvietės sodyba ir gražiausia miesto sodyba.

Kaip informavo vertinimo komisijos pirmininkė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, konkurse dalyvavo 18 sodybų. Gražiai savo sodybų aplinką tvarkantys žmonės nelabai nori dalyvauti konkursuose. Tvirtina, jog aplinką gražina dėl savęs, bet ne dėl konkursų. Tačiau seniūnams pavyko įkalbėti bent po vieną ar po kelių sodybų šeimininkus dalyvauti konkurse kiekvienoje kategorijoje.

Pagrindiniai kriterijai: kaip sutvarkyta sodybos infrastruktūra, ar kūrybingai ir skoningai išdėstyti želdiniai, ar yra pavėsinių, terasų ir kitokių pastatų, skulptūrų, metalo dirbinių, kaip jie įkomponuoti į aplinką.

Nugalėtojams – kuponai želdiniams

Kaip informavo komisijos pirmininkė Danutė Laivienė, komisijos nariams buvo sunku apsispręsti, nes visos konkurse dalyvavusios sodybos – labai gražios, į aplinką įdėta daug jų šeimininkų darbo ir rūpesčio, kūrybinės energijos. Tad išskirti kelias labiausiai vertas prizų buvo sudėtinga. Komisija rinkosi net į kelis posėdžius. Buvo daug ginčų. Kai kurios antrąją vietą užėmusios sodybos nė kiek nenusileido pirmąsias vietas laimėjusioms.

Galiausiai nuspręsta miestų kategorijoje pirmąsias vietas skirti kelmiškei Eugenijai Fetingienei, tytuvėniškiams Laimai ir Gintarui Zaleckams. Antrosios vietos šioje kategorijoje teko kelmiškiams Bitutei ir Algirdui Paškevičiams bei tytuvėniškiams Irenai ir Kęstučiui Ceizariams.

Gražiausiai tvarkomų gyvenviečių sodybų šeimininkais pripažinti Janina ir Zigmas Jokimčiai iš Kukečių, antroji vieta teko taip pat Kukečių gyventojams Editai ir Remigijui Dzvankauskams.

Dvi trečiosios vietos skirtos Jadvygai ir Antanui Krikščiūnams iš Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Šedbarų kaimo ir Užvenčio seniūnijos Šlumpių kaimo gyventojui Valdui Kondrotui.

Buvo kuo grožėtis vienkiemiuose, kur sodybų šeimininkų kūrybai ypač daug erdvės. Pačiu gražiausiu pripažintas Šaukėnų seniūnijos Vėžalių kaimo gyventojų Adelės ir Dainiaus Latvėnų vienkiemis. Antroji vieta atiteko Kristinai ir Sauliui Zagurskams iš Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Pavydų kaimo. Trečiąją vietą pelnė Liolių seniūnijos Daujočių kaimo gyventojo Vido Belaglovio sodyba „Sodžius“.

Pirmąsias vietas laimėjusių sodybų šeimininkams pagamintos atminimo lentos su užrašu „Gražiausia sodyba“, kurias galės prisitvirtinti prie namo sienos, ir skirti 300 eurų kuponai pirkti želdiniams.

Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojams skirti 200 eurų vertės kuponai želdiniams.