Nauji mokslo metai Šiaulių rajone – su permainomis ir naujovėmis

Redakcijos archyvo nuotr.
Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė akcentavo, kad šiandien mokykla turi išmokti gyventi pasikeitusiame pasaulyje.
Šiaulių rajono savivaldybė metinėje švietimo konferencijoje aptarė, kaip rajono švietimo įstaigos pasitinka šiuos mokslo metus. Administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė pristatė informaciją apie rajono švietimo sistemą, įvykusias ir dar laukiančias permainas.

Didžiausia naujovė – jungtinė mokykla

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Šertvytienė informavo, kad 2020-2021 mokslo metais Šiaulių rajono švietimo įstaigose bus ugdoma apie 4,5 tūkstančio vaikų, iš jų 3,2 tūkstančio 1–12 klasių moksleiviai.

Pagrindinė naujovė – šiuos mokslo metus Šiaulių rajone pradeda pirmoji Lietuvoje jungtinė mokykla. Sujungus Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklas-daugiafunkcius centrus bei Bubių mokyklą įkurta Dubysos aukštupio mokykla.

Yra tinklo permainų ir daugiau. Sujungti į vieną įstaigą du Kuršėnų lopšeliai-darželiai: Daugėlių lopšelis-darželis ir Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos dalimi tapo Ginkūnų lopšelis-darželis, Kužių gimnazijos – Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“, o Meškuičių gimnazijos – Naisių mokykla.

Pasirašius Nacionalinės švietimo agentūros ir Šiaulių rajono savivaldybės partnerystės sutartį, trijose Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose – Kuršėnų Daugėlių ir Kairių pagrindinėse mokyklose, Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre – pradėtas įgyvendinti Kokybės krepšelio projektas, kurio tikslas – gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Darželinukams daugiau grupių

Užtikrinant kuo įvairesnę neformaliojo vaikų švietimo veiklą, 21 teikėjas Savivaldybėje įgyvendino 37 programas, veiklose dalyvavo 957 mokiniai.

Siekiant didinti vietų skaičių darželinukams įsteigtos dvi naujos grupės, o dar dviejose prailgintas grupių veiklos laikas nuo 4 iki 10,5 valandos.

Pradėta Ginkūnų lopšelio-darželio pastato rekonstrukcija, statant priestatą ir įrengiant jame dvi naujas ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes bei erdvę meninei, sveikatinimo veiklai.

Savivaldybė toliau planuoja didinti darželių grupių skaičių. 2021 metais ketinama įsteigti 4 naujas grupes: po vieną Kairių pagrindinėje ir Voveriškių mokyklose planuojama ir dvi Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje.

Vaikų vasaros poilsiui organizuoti iš rajono biudžeto skirta 10 000 eurų. Veiklą organizavo 7 vaikų vasaros poilsio stovyklos. Jose turiningai vasarą praleido 296 vaikai, iš jų 102 iš socialiai remtinų šeimų. Valstybės lėšomis finansuotose 6 stovyklose poilsiavo 170 vaikų.

Savivaldybėje yra ir daugiau naujovių. Tarybos sprendimu nuo rugsėjo 1 dienos pedagoginiams darbuotojams numatytas kelionės į darbą dalinis kompensavimas rajono biudžeto lėšomis.

Metų mokytojo nominacijai gauti galės pretenduoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo mokytojai bei pagalbos specialistai. Premijoms Savivaldybės biudžete numatyta 3 000 eurų.

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje vykdomi pasirengimo darbai dėl e-piniginės įdiegimo, o iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijose gaunamas naujas mokyklinis autobusas skiriamas Kuršėnų Pavenčių mokyklai-daugiafunkciui centrui.

Saugos vaikus nuo COVID-19

Rajono švietimo įstaigoms, kaip ir visoje šalyje, teks taikyti COVID-19 saugumo priemones. Klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei būtina paskirti vieną konkrečią klasę, kurioje vyks visos pamokos, išskyrus technologijų, gamtos mokslų dalykus. Kitose klasėse greta turėtų taip pat mokytis bendraamžiai, kad būtų galima išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų. Mokyklose bus būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus mokiniai. Patariama kai kurių dalykų pamokas vesti lauke, jeigu tinkama mokyklos aplinka, oro temperatūra.

Mokiniai pavalgyti galės klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose, arba mokyklos valgykloje, jeigu bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams.

Mokiniai, kurie į mokyklas atvažiuoja ir grįžta mokykliniais autobusais, taip pat turės laikytis atstumų bei dėvėti kaukes. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos galės vykti laikantis vaikų grupių izoliacijos principo.