Minės Virtukų mūšio sukaktį

Redakcijos archyvo nuotr.
Pernai Virtukų miške buvo minimos 75-osios mūšio metinės.
Liepos 24 dieną Kelmės ir Raseinių rajonuose vyks renginys, skirtas 76-osioms Virtukų mūšio metinėms paminėti. Virtukų mūšis vyko 1945 metų liepos 22 dieną tarp Lietuvos partizanų Žebenkšties rinktinės ir jų stovyklą apsupusių NKVD karių.

Minėjimas prasidės 13 valandą šv. Mišiomis Liolių (Kelmės r.) Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje. Giedos Eglė Mačiulytė.

14.30 val. laisvės kovotojai bus pagerbti Virtukų miške, kur stovi mūšiui skirtas paminklinis akmuo, o pernai buvo pašventintas paminklas, simbolizuojantis kardą.

16.30 val. minėjimo dalyviai rinksis Vedecko ąžuolyne prie Raseinių, kur ant masinės kapavietės bus uždegtos žvakutės, padėtos gėlės. 1945 metais Vedecko sodyboje buvo įsikūrusi NKVD būstinė, čia buvo vežami užkasti partizanų palaikai. Kur tiksliai buvo užkasti žuvę Virtukų kautynėse, nėra žinoma.

Virtukų mūšyje žuvo ryšininkė Janina Elzbergaitė-Lelija (20 m.), Benediktas Venclauskas-Balandis (24 m.), Liolių būrio vadas Liudas Jankauskas-Žirgas (31 m.), Alfonsas Jankauskas-Katinas (21 m.), Edvardas Makauskas (20 m.), Elena Gailiūtė-Voverė (20 m.), Viktoras Gailius-Berankis (22 m.), rinktinės sanitarijos skyriaus viršininkė Janina Čepaitė-Žibutė (23 m.), rinktinės ginkluotės skyriaus viršininkas, Betygalos būrio vadas Petras Markevičius-Pranckus (33 m.), rinktinės ūkio dalies viršininkas Bronius Rožanskas-Rainys (33 m.), būrio vadas Petras Rudys-Stumbras (30 m.), Kazys Globys (31m., rastas po metų, palaidotas Viduklėje), ryšininkė Onutė Lukošiūtė (20 m.).

Virtukų mūšis buvo pirmas kovos krikštas kapitonui Jonui Žemaičiui ir daugeliui kitų partizanų.

Renginį jau ne vienerius metus organizuoja mūšyje žuvusio rinktinės ginkluotės skyriaus viršininko, Betygalos būrio vado Petro Markevičiaus-Pranckaus anūkas Kęstutis Markevičius su bendraminčiais. K. Markevičius Virtukų mūšio vietą vadina dvasinės stiprybės panteonu, o Virtukų kautynes – pasiaukojimo simboliu, apie kurį negali būti užmiršta.