Metų kultūros darbuotoja išrinkta bibliotekininkė

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Metų kultūros darbuotojos premiją pelniusi Nijolė Kančauskienė sako, jog bibliotekos lankytojai labiausiai vertina gyvus susitikimus su rašytojais, talentingais mąstančiais žmonėmis. Anksčiau jų kiekį ribojo finansų trūkumas, o pastaruosius metus – dar ir pandemija.
2020 metų Kelmės rajono kultūros darbuotojos premiją pelnė Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vyriausioji metodininkė Nijolė Kančauskienė.

Premija už iniciatyvas

Premija Nijolei Kančauskienei skirta už iniciatyvumą ir profesionalumą tobulinant bibliotekos teikiamas paslaugas, taikant inovacijas ir populiarinant skaitymą, vykdant projektinę veiklą ir skleidžiant bibliotekos darbo gerąją patirtį.

Metų kultūros darbuotojo premijai ponia Nijolė buvo nominuota ir 2018 metais.

Jau 36 metus Žemaitės viešojoje bibliotekoje dirbanti N. Kančauskienė savo darbo biografiją pradėjo Vaikų literatūros skyriuje. Nuo 1988-ųjų dirba metodininke.

Du kartus – 2000-aisiais ir 2013 metais ji išrinkta „Metų bibliotekininke“. Šis vardas suteikiamas už einamaisiais metais atliktus svarbius ir reikšmingus darbus bibliotekos veikloje, naujas ir įgyvendintas iniciatyvas, aktyvų bibliotekos lankytojų telkimą prasmingai kultūrinei, švietėjiškai, pažintinei veiklai, kokybišką bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis bei organizacijomis.

Jau daugiau kaip tris dešimtmečius Žemaitės viešojoje bibliotekoje dirbanti Nijolė gerai žino rajono bibliotekų problemas, teikia joms metodinę ir praktinę pagalbą, nuolatos analizuoja jų darbą, rengia ataskaitas, metodinę medžiagą, ruošia ir skaito pranešimus, apie bibliotekos veiklos aktualijas rašo bibliotekos svetainėje,spaudoje bei bei žurnale „Tarp knygų“. Tvarko bibliotekos „Facebook“ profilį socialiniame tinkle.

Pirmoji Žemaitės viešojoje bibliotekoje pradėjusi pildyti paraiškas, rašyti projektus, Nijolė šį darbą tęsia daug metų. Gavusi rėmimą, įgyvendina projektus, organizuoja renginius, pritraukiančius į biblioteką įvairaus amžiaus lankytojus.

Prasidėjus COVID-19 pandemijai, jos iniciatyva bibliotekoje buvo pradėti spausdinti apsauginiai veido skydeliai.

Biblioteka pasikeitė

Per 36 metus, kai N. Kančauskienė dirba bibliotekoje, ši kultūros įstaiga nuolat keitėsi. Ypač sparčiai keitėsi per pastarąjį dešimtmetį, kai atsirado daug su knygų išdavimu nesusijusių paslaugų.

„Šiandieninė biblioteka jau nėra tiktai knygų fondas, – sako ponia Nijolė. – Ji atlieka vis daugiau socialinių funkcijų. Čia žmonės deklaruoja pajamas, atsispausdina banko išrašus, kurių reikia norint gauti kompensacijas, perka lėktuvo bilietus, skaito laikraščius, lanko edukacinius užsiėmimus, ateina pabendrauti su bendraminčiais.

O bibliotekininkas, norėdamas suteikti visas paslaugas, privalo įgyti vis daugiau kompetencijų. Šiuo metu ir universitetas jau nerengia bibliotekininkų – tik universalius komunikacijos-informacijos specialistus.“

Biblioteka organizuoja edukacinius užsiėmimus. Bibliotekos darbuotojos moko lankytojus 3D modeliavimo, grafinio dizaino, filmavimo, kompiuterinio raštingumo pradmenų, nes ji yra neformali švietimo ir ugdymo įstaiga.

Ponia Nijolė yra bibliotekos padalinių kuratorė. Jos rūpestis – padalinių darbuotojų kvalifikacija, pagalba ir kontrolė, ataskaitų ir naujų projektų rengimas.

Daugiau kaip metus besitęsianti pandemija dar kitaip pakoregavo bibliotekos darbą. Beveik nebeliko gyvo bendravimo su skaitytojais, apsunkintas projektų įgyvendinimas.

Tačiau savo darbą mėgstanti moteris tiki, jog sunkumai praeis, ir ji vėl galės įgyvendinti naujas iniciatyvas.