Lietuvos masinio futbolo asociacija apdovanojo Meškuičių lopšelio-darželio auklėtoją

Meškuičių l/d. nuotr.
Meškuičių lopšelio-darželio auklėtoja Regina Savickienė pagerbta Lietuvos masinio futbolo asociacijos apdovanojimu.
Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) projekte „Futboliukas“.

Šio projekto tikslas – populiarinti futbolo žaidimą ir skatinti vaikus jį žaisti jau lopšeliuose-darželiuose. Per penkerius metus projekto veiklų buvo daug ir įvairių – futbolo treniruotės, varžybos, susitikimai su profesionalais iš Šiaulių futbolo akademijos, bendros varžybos su ugdytinių tėveliais, socialiniais partneriais. Visų projekto veiklų koordinatorė ir pagrindinė organizatorė lopšelyje-darželyje – auklėtoja Regina Savickienė. Ji suburia „Futboliuko“ veikloms ne tik vaikus, bet ir visą Meškuičių lopšelio-darželio bendruomenę.

R. Savickienės veikla buvo pastebėta ir įvertinta Lietuvos masinio futbolo asociacijos apdovanojimu „Mūsų stiprybė – pedagogas“ už aktyvų dalyvavimą ir vaikų įtraukimą į Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektus, populiarinant futbolą Šiaulių apskrityje.