Kovo 11-ąją – šviesuolių takais

Organizatorių nuotr.
Etnožygyje dalyvavo ir maži, ir dideli, ir jauni, ir pagyvenę.
Kovo 11-ąją Joniškio kultūros centro Rudiškių filialo renginių režisierė Elena Karnišauskienė antrus metus iš eilės kartu su visuomenininku entuziastu, pedagogu ir žygeiviu Vaclovu Martinaičiu pakvietė gyventojus į etnožygį iš Trumpaičių į Rudiškius „Atsimink, atmintie, laisvę tautai atnešusį laiką“, kuriame eita garsių krašto asmenybių – tautosakos rinkėjo, knygnešio, švietėjo Mato Slančiausko ir kunigo, archeologo Juozapo Žiogo – takais.

Pagarba signatarui, aušrininkui ir jauniausiam gyventojui

Kovo 11-ąją vėl susitikta žygio pradžioje Trumpaičių kaime, tik prieš tai iš Joniškio vykę žygio dalyviai – Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus-daugiafunkcio centro ir bibliotekos lankytojai, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Mato Slančiausko progimnazijos mokiniai, Lietuvos šaulių sąjungos P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Joniškio šaulių 606 kuopos šauliai – stabtelėjo kapinėse prie signataro Gintaro Ramono kapo.

Trumpaičiuose, čia 1850 metais gimė kraštietis knygnešys, lietuvių visuomenės veikėjas, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas, „Atgajos“ draugijos steigėjas Matas Slančiauskas, susirinkę atvykusieji žygeiviai, rudiškiečiai ir vietos gyventojai prie „Atgajos“ šimtmečiui skirto stogastulpio prisiminė šią išskirtinę asmenybę. Dainavo folkloro kolektyvas „Rudbala“, skambėjo Lietuvai skirti eilėraščiai, visi kartu, apie 60 žmonių, skaitė greitakalbes, kadaise tartas senelių, prosenelių lūpomis.

Ypatinga šventės akimirka – Rudiškių renginių organizatorės Elenos Karnišauskienės sveikinimas ir dovanėlė, įteikta mažiausiam Trumpaičių kaimo gyventojui – Rimos ir Ilonijaus Rumbauskų vienerių metų sūneliui Jokūbui, kuris kaip tik gimęs Kovo 11-ąją. Sutapimas, kad visą gyvenimą paskyręs savo Tėvynei ir rūpinęsis tautiečių švietimu, išsaugojęs ateinančioms kartoms lietuvių kultūros lobius, Matas Slančiauskas mirė 1924 metais būtent kovo 11-ąją.

Du šviesuoliai

Nepabūgę gausaus sniego, pūgos toliau žygeiviai patraukė į Rudiškius, ten kapinėse aplankė M. Slančiausko kapą, jo darbus priminė Rudiškių bibliotekininkė Irena Lacienė ir renginių organizatorė E. Karnišauskienė. Dar vienas stabtelėjimas – prie tai pačiai „Atgajos“ draugijai, tik jau kitam jubiliejui – 130-mečiui, pastatyto stogastulpio „Dainų nešėjas“ (skulptorius rudiškietis Kęstutis Zastarskis). M Slančiauską galima vadinti vienu iš pirmojo krašto laikraštėlio „Dainų nešėjas“ sumanytojų ir leidėjų. Laikraštėlis 200 egzempliorių tiražu platintas Žagarės, Šakynos, Joniškio apylinkių jaunimui.

Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje pagerbtas palaidotas kraštotyrininkas, vienas pirmųjų lietuvių archeologų, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas kunigas Juozapas Žiogas, apie kurio gerus darbus pasakojo Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus Rudiškių filialo muziejininkė Vladislava Bogužienė.

Pradžią kadaise davė „Atgajos“ žygeiviai

Vėliau visi susirinko Rudiškių kaimo bendruomenės namuose, čia dalijosi prisiminimais, skambėjo sveikinimai, dainos, vaišintasi rudiškiečių keptomis bandelėmis.

Žygį surengė Joniškio KC Rudiškių skyriaus renginių organizatorė E. Karnišauskienė ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių daugiafunkcio centro bei Mato Slančiausko progimnazijos mokytojas Vaclovas Martinaitis, partneriai: Rudiškių seniūnija, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Rudiškių skyrius, Plikiškių skyrius, Joniškio 606-oji šaulių kuopa.

Pasak Joniškio KC Rudiškių filialo renginių organizatorės Elenos Karnišauskienės, Kovo 11-oji yra ta diena, kai norisi prisiminti džiugų atbudimą, kuris prasidėjo dar 1988-aisiais. Tąsyk į Rudiškius atvyko Kauno „Atgajos“ žygeivių klubo nariai, kurie papasakojo, kas vyko Trumpaičiuose prieš šimtą metų, kokios idėjos sklido iš vietos šviesuolių, kad slaptą šviečiamąją „Atgajos” draugiją anuomet įkūrė M. Slančiauskas su bendraminčiais Jonu Trumpuliu, vargonininku Augustinu Baranausku, Aleksandru Ratkumi ir kaip svarbu šią vietą įamžinti. Jie be galo džiaugėsi, kai iš tuometinio ūkio pirmininko Jono Vyzo gavo patvirtinimą, kad stogastulpį finansuos Rudiškių žemdirbiai. Stogastulpis buvo pastatytas 1989 metų gegužę.