Kai esame dėkingi, nesame tuščiaviduriai

Asmeninė nuotr.
Už tai, kad nors ir gyvendamas kitur, išliko gimtinės žmogumi, remiančiu visa, kas joje vyksta, iš Šaukėnų kilęs šiaulietis verslininkas Kastytis Juškys pripažintas 2020 „Metų filantropu“.
Tokia mintis nuskambėjo praėjusį penktadienį Kelmės rajone surengtoje Padėkos dienoje. Šiemet dėl COVID-19 filantropams ir savanoriams padėkota virtualioje erdvėje. Tačiau vien per savaitgalį sulaukta 390 peržiūrų. Tiek žmonių niekuomet nebuvo susirinkę į realų Padėkos dienos renginį.

Tas, kuris duoda, praturtėja dvigubai

2003 metais pradėta organizuoti Padėkos diena kurį laiką nebuvo rengiama. Pernai jos iniciatorės rajono tarybos narės Janinos Skeberdienės rūpesčiu vėl atgaivinta.

Šiemet dėl pandemijos Padėkos dieną teko rengti virtualioje erdvėje. Išrinkti „Metų filantropas“ ir „Metų savanoris“. Padėkota keliolikai savanorių ir rėmėjų.

Komisijos sprendimu, „Metų filantropu“ šiemet tapo Kastytis Juškys. Šis verslininkas gyvena Šiauliuose, tačiau nepamiršta savo gimtinės Šaukėnų. Jis remia miestelyje rengiamas šventes, kultūros renginius, niekuomet neatsisako padėti bendruomenėms. Kai jos sveikina savo jubiliatus, visuomet prisideda ir Kastytis.

Ypač daug dėmesio šis filantropas skiria sportui. Šaukėnų V. Pūtvio- Putvinskio gimnazijai padeda įsigyti sportinio inventoriaus, nupirko krepšinio lankus sporto salei.

Jo iniciatyva Šaukėnuose kasmet rengiamos veteranų krepšinio varžybos. Ponas Kastytis pats žaidžia krepšinį ir treniruoja Šaukėnų komandą.

„Metų savanoriu“ šiemet išrinktas senjorų klubo „Artimi“ vadovas Jonas Stabingis. Jis klubo nariams aukoja didžiąją dalį savo gyvenimo laiko. Klubas jungia apie 150 senjorų. J. Stabingio iniciatyva jiems rengiamos pažintinės ir poilsinės ekskursijos. Daug dėmesio skiriama senjorų sveikatingumui ir aktyvumui, savišvietai.

Klubas bendrauja su kitų rajonų senjorais, dalyvauja meno saviveikloje, visuose rajono renginiuose ir valstybės šventėse. „Artimi“ – viena iš aktyviausiųjų rajono bendruomenių.

Šiemet savivaldybė klubo veiklai paskyrė patalpas Birutės gatvėje. Nors trūko lėšų, J. Stabingis drauge su kitais klubo nariais pasirūpino patalpų remontu, nemažai dirbo patys.

Už nuoširdų aukojimąsi bendraamžių labui, mokymą ir mokymąsi gražiai ir prasmingai senti, nepasiduoti liūdesiui ir rutinai skirti 2020 „Metų savanorio“ titulą Jonui Stabingiui pasiūlė senjorų klubo nariai Jadvyga Gaupšienė ir Antanas Kriaučiūnas.

Ištiesia duodančią ranką

Padėkos diena – tai proga pasakyti „ačiū“ savo pagalbininkams, organizatoriams, finansiniams rėmėjams.

„Dėkingas žmogus yra atviras ir nuoširdus, pritraukia daugiau stebuklų. Kai esame dėkingi, nesame tuščiaviduriai“, – sakė Padėkos dienos rengėja ir vedėja Janina Skeberdienė.

Užvenčio kultūros centras už filantropinę veiklą išreiškė padėką „Žemairos“ bendrovės vadovei Aušrai Stanelienei, kuri paremia vaikų teatrų festivalį, seniūnijos šventę „Venta, Venta, tu žemaičiui šventa“ ir kitus kultūros renginius.

Asociacija „Vaikystės svajonė“ už paramą sunkiau besiverčiančioms mamoms ir asociacijos renginiams dėkojo kelmiškiams verslininkams Laimai Leščiauskienei, Justui Drapanauskui ir Alvitai Miniotaitei, ūkininkei Editai Dzvankauskienei.

Kukečių seniūnija už dėmesį seniūnijos žmonėms ir paramą kultūros renginiams, už darbus, atliekamus sava technika, dėkojo ūkininkui Albertui Meškauskui.

Liolių bendruomenės pirmininkė Diana Strelkauskienė už kilnumą padėti, kad nebūtų pamiršta praeitis ir tautos istorija, dėkojo Kęstučiui Markevičiui, kasmet organizuojančiam Virtukų mūšio paminėjimo metines. Jo senelis, būdamas vos kiek daugiau nei trisdešimties metų, žuvo šiame mūšyje. K. Markevičiaus iniciatyva Virtukų mūšyje žuvusiems partizanams pastatytas atminimo akmuo.

Kelmės seniūnas Romas Atkočaitis už filantropinę veiklą dėkojo kelmiškiui verslininkui įmonės G Pica savininkui Giedriui Guželiui, jau septyneri metai remiančiam jaunimo organizacijų veiklą, daug dėmesio skiriančiam socialinės atskirties mažinimui, o pastaruoju metu picomis vaišinantį mobiliajame patikros dėl COVID – 19 punkte dirbančius medikus.

Kai darai gera, angelai sparnais ploja

Yra žmonių, kurie neturi materialinių resursų remti kitus. Tačiau jie keičia pasaulį savo gerais darbais.

Asociacija „Vaikystės svajonė“ už savanorišką veiklą dėkojo kelmiškei Rūtai Juchnevičienei, kuri renka paramą sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Dėkojo ir Viktorijai Genienei, kuri apsirengia vaikų mėgstamais herojais ir per jų gimtadienius pradžiugina mažylius vaizdo skambučiu.

Ši asociacija dėkojo ir šokių mokytojai, menų fabriko „Veiksmas“ įkūrėjai Jovitai Žakarienei, kuri asociacijai padeda organizuoti renginius, veda nemokamas šokio pamokas mamoms.

Liolių seniūnė Raminta Kazlauskienė už savanorišką veiklą saugant savo krašto istoriją ir įprasminant istorinį palikimą dėkojo Kauno rajone gyvenančiam Zigmui Kušeliauskui, pastačiusiam originalų paminklą žuvusiems penkiems broliams partizanams Kybartams. Šis žmogus kasmet prižiūri paminklą. Laikas nuo laiko jį atnaujina. Šią vasarą, pasitelkęs giminaičius, taip pat šveitė unikalų nemakštiškio mokytojo Zenono Liekio sukurtą medinį paminklą, iš naujo tepė jį apsauginėmis medžiagomis.

Tytuvėnų „Austėjos“ kūrybinio klubo vadovė Justina Viržintienė padėkojo buvusiai kelmiškei, šiuo metu kitame mieste gyvenančiai Irenai Urbikienei, kuri jau 19 metų padeda vertinti klubo organizuojamam konkursui „Prozos aruodai“ pateiktus kūrinius.

Užvenčio bendruomenė padėkojo iš šio krašto kilusiam jaunam istorikui, Šiaulių universiteto istorijos ir politikos mokslų magistrantui, dirbančiam Šiaulių „Aušros“ muziejuje Laurynui Giedrimui, kuris nuolatinis svečias gimnazijoje, seniūnijos bendruomenėse, bibliotekoje. Jis rengia pranešimus apie tai, kaip prieš kelis šimtmečius gyveno Užvenčio krašto žmonės, pristato unikalias parodas, veda proto mūšius, o neseniai išleido ir knygą apie Užvenčio parapijiečių gyvenimą devynioliktajame amžiuje.

Šaukėnų kultūros ir amatų centras padėkojo fotografui, foto albumo autoriui Augenijui Ambozai už tai, kad įamžina miestelio renginius, šventes, ir už tai, kad drauge su žmona Zose gražiai tvarko šalia Šaukėnų tvenkinio esančią savo sodybą.

Kelmės seniūnas Romas Atkočaitis padėkojo Jurgitos ir Andriaus Seselskų šeimai už jų įrengtus vaikų kiemelius miesto šventėse, už Kelmės Kalėdų eglės papuošimą, už konkurso „Pieštukas“ organizavimą, knygų iliustravimą, pastato sienų papuošimą unikaliais savo piešiniais.

Padėkos dieną paįvairino Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos kanklininkių ir akordenistų ansamblio atliekami kūriniai.

Padėkos dienos organizatorė Janina Skeberdienė dėkojo VO „Krašto informacija“, Kelmės vietos veiklos grupei, Žemaitės viešajai bibliotekai, Nevyriausybinių organizacijų asociacijai, Bibliotekininkų draugijai, Linai Urbelytei, Vilmai Dichavičienei, Rimtautui Kavaliauskui, Nijolei ir Rolandui Kančauskams už pagalbą organizuojant renginį.