Joniškio savivaldybės miškuose paskelbta stichinė nelaimė

AAA nuotr.
Dėl klimato kaitos medžius pažeidė kenkėjai žievėgraužiai.

Miško pažeidimai Joniškio rajone atitinka stichinės nelaimės miškuose lygį. Dėl klimato kaitos ryškus medžių kenkėjų žievėgraužių tipografų invazijos padidėjimas čia stebimas nuo 2022 metų pavasario. Miškus pažeidė ir stiprūs vėjai.

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje pažeistų medynų tūris valstybiniuose miškuose sudaro 27 tūkstančius kubinių metrų ir viršija Miškų įstatyme numatytą kriterijų.

Šiuo metu miškuose yra pradedamos taikyti specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės.

Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo apžiūrėti savo miško valdas, esančias minėtose savivaldybėse, per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie miškų stichinę nelaimę paskelbimo. Pastebėjus žievėgraužio tipografo ar vėjo pažeidimus savo miško valdoje per 5 kalendorines dienas apie juos privaloma pranešti Valstybinei miškų tarnybai ir gavus nurodymus laiku įgyvendinti sanitarines miško apsaugos priemones.

Efektyviausia miško sanitarinės apsaugos priemonė prieš žievėgraužius tipografus – savalaikis šių kenkėjų pažeisto medžio nukirtimas ir pagamintos medienos išvežimas iš spygliuočių miško, nužievinimas arba sumalimas į skiedras.

Stichinės nelaimės lygis pasiektas ir Panevėžio rajone.