Joniškio savivaldybė įdiegė automobilių kontrolės sistemą

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius rodo, kaip įsėdus į automobilį, kuris sekamas elektroninės stebėjimo sistemos, nuo kortelės nuskaitomi asmens, kuris transporto priemone naudosis, duomenys.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir jos valdomų įstaigų, įmonių darbuotojų naudojami automobiliai nuo rugpjūčio 1 dienos sekami elektroninės stebėjimo sistemos. Taip tikimasi sutaupyti dalį lėšų ir užtikrinti, kad nekiltų minčių galimam piktnaudžiavimui pasinaudoti automobiliu savo reikmėms.

Elektroninė automobilių stebėjimo sistema įdiegta jau praėjusią savaitę, bet ji dar buvo išbandoma, o nuo rugpjūčio pirmų dienų pradėjo veikti. Sistema pildys elektroninius kelionės lapus, bus tiksliai žinoma, kada ir kokiu maršrutu vienas ar kitas darbuotojas važiavo. Tuo pačiu automobiliu galės pasinaudoti ne vienas darbuotojas, bet kiekvienas, turintis specialią elektroninę kortelę su asmens duomenimis, kuriuos sistema įsėdus į automobilį nuskaito.

Meras Vitalijus Gailius sako neabejojantis, kad bus sutaupyta lėšų, nes tai rodo kitų įmonių, organizacijų praktika, kur pasiektas taupymo rezultatas siekia net iki 30 procentų.

Policijoje įdiegus šią sistemą net buvo atsisakyta dalies automobilių, nes paaiškėjo, kad jų realiai tiek nereikia. Kai kuriose įstaigose pereinama ir prie veiklos nuomos, kai lizingo bendrovė įsigyja automobilį ir perduoda jį klientui naudotis iki nustatyto termino.

Pasibaigus sutarčiai, automobilis grąžinamas lizingo bendrovei, bet jei klientas pageidauja, jis gali nusipirkti automobilį pasibaigus nuomos laikotarpiui. Meras neatmeta galimybės, kad bus naudojamasi ir tokia paslauga, jei turimų automobilių trūktų.

Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio vedėja Danutė Danasienė sako, kad bus gerokai paprasčiau reguliuoti automobilių naudojimą.Jo

Dabar savivaldybės administracija turi 10 automobilių, o jais naudotis gali 90 darbuotojų, reiškia, devyni žmonės tenka vienam automobiliui. Todėl kartais būna sudėtinga suderinti grafikus, kas ir kada kuria transporto priemone galės pasinaudoti. Dabar kiekvienas asmuo, kuris turės teisę naudotis savivaldybės automobiiu, jį galės rezervuoti įdiegtoje sistemoje ir tai matys visi kiti tokias galimybes turintys asmenys.