Joniškio miesto šventė buvo kitokia

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Apdovanota Mato Slančiausko premija Rita Kipšaitė–Balčiūnienė linkėjo: „Tebūna gyva Mato Slančiausko atmintis mūsų darbuose, prisiminimuose, dainose.“
Savaitgalį surengta Joniškio miesto dienos šventė „Bundantis miestas“ šiemet buvo kitokia nei įprasta: be tradicinės eisenos, didelių koncertų. Daugiau orientuotasi į sporto varžybas, bendras gyventojų fizinio aktyvumo veiklas, atidaryta daug parodų. Renginį papuošė visame mieste išdėstytos meninės instaliacijos „Sapnų gaudyklės“ ir daugeliui vyresniųjų vaikystę primenantys vadinamieji „sekretai“, pasakojantys miesto istorijas, tik jie nebuvo paslėpti nuo lankytojų akių, bet išdėlioti dėžėse po stiklu skirtingose vietose, kurias buvo galima surasti sekant žemėlapį.

Apdovanojimai ir sportas

Vienas svarbesnių šventės akcentų – Mato Slančiausko premijos įteikimas ir konkurso „Mūsų valstybės tarnautojas“ pagerbimas vyko Joniškio švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje po vidurdienio mišių. Iš viso ceremonijoje apdovanoti 12 gyventojų, kolektyvų pristatytų rajono valstybės tarnautojų. O Mato Slančiausko premija įteikta etnokultūros puoselėtojai, apeiginio folkloro kolektyvo, folkloro kolektyvų „Kupars“ ir „Platonė“ bei romansų grupės „Ašalia“ vadovei Ritai Kipšaitei–Balčiūnienei, kuri sulaukė itin didelio būrio sveikintojų bei palaikytojų.

Tuo tarpu visame mieste skirtingose vietose rungėsi stalo tenisininkai, šaškininkai, šachmatininkai, krepšininkai, bėgikai, orientacininkai ir kiti sporto entuziastai.

Ieškantys suvenyrų ar naminio maisto produktų suko į mugę, kurioje šįkart prekiavo tik vietos tautinio kultūrinio ir maisto paveldo puoselėtojai.

Netikėta paroda ir „sekretai“

Gyventojus tikrai prabusti privertė Baltojoje sinagogoje atidaryta kraštietės menininkės, išgarsėjusios paveikslų, portretų iš maisto, žemių, kitų neįprastai panaudojamų medžiagų kūrimu Jolitos Vaitkutės paroda „#foodporn“, kurioje ji eksponuoja aktus. Nuogų žmonių kūnų, sukurtų iš daržovių paroda gimė nagrinėjant ribas tarp leistinų ir neleistinų vizualinės išraiškos formų socialiniuose tinkluose.

Šventės naujovė – „sekretų“ kūrybos iniciatyva, į kurią įsijungė miesto įstaigos, draugijos, asociacijos. „Sekretus“ daugelis dar prisimena iš senesnių laikų, kai taip būdavo vadinami po stiklo šuke duobutėje paslėpti kokie nors daiktai – gėlės žiedas, įdomesnis pagaliukas, akmenukas, viską iš viršaus užpilant žemėmis.

Šįkart „sekretai“ buvo atviri, tik stiklu dengtose dėžėse, kurios išsidėstė po visą miestą. Jie sekė miesto istorijas, priminė apie žymius kraštiečius: rašytojus Marių Katiliškį, Jolitą Skablauskaitę, Joną Avyžių, poetus Juozą Jarą, Oną Mikalauskienę, kunigą Joną Marcinkų–Tauronį, rašytoją, visuomenės veikėją, literatūros ir meno kritikę, dramaturgę, vertėją, Sofiją Kymantaitę–Čiurlionienę.

Mieste skambėjo garsiniai jau minėtiems kūrėjams bei aktoriui Laimonui Noreikai, poetui, keturvėjininkui Juozui Žlabiui–Žengei, rašytojai Stasei Jasiūnaitei, dramaturgui, prozininkui Juozui Grušui skirti įrašai. Languose ir vitrinose buvo demonstruojamos vaizdo instaliacijos, pristatančios miesto kultūrinio gyvenimo dalyvius, vakare aplinką pagyvino šviesos instaliacijos.

Be viso to veikė dar visa puokštė parodų: skaistgirietės Virginijos Kutkienės ir kraštietės Eglės Verenkaitės Vunderės tapyba, kraštietės Rūtos Vanagickienės karpiniai ir Eugenijaus Vanagicko metalo saulutės, fotografijų konkurso „Bundantis miestas“ laureatų darbai, fraktalai ir kt.