Baigtas remontuoti Gervėnų kelias

Zigmo RIPINSKIO nuotr.
Į šventę susirinkusius bubiškius pasveikino ir kelio atidarymo juostelę perkirpo Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, Bubių seniūnijos seniūnas Vytautas Slabys, sodų bendrijų pirmininkai.

Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje baigtas asfaltuoti gana intensyvus kelias, vedantis į Gervėnus ir penkias sodų bendrijas.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba Bubių seniūnijos Gervėnų kelią buvo įtraukusi į remontuotinų kelių sąrašą. Prieš ketvertą metų buvo suremontuota dalis kelio, o dabar asfalto danga padengta pusantro kilometro kelio atkarpa.

Anot Bubių seniūnijos seniūno Vytauto Slabio, atnaujintas kelias buvo nutiestas prieš trisdešimt metų, todėl jo dabartinė kokybė jau buvo itin prasta – keliu intensyviai naudojasi per devynis šimtus sodų bendrijų sodininkų ir jų šeimos narių.

Sodų bendrijos „Žalieji Gervėnai“ pirmininkas Antanas Kazlauskas visų bendrijos narių vardu pasidžiaugė suremontuotu keliu ir išreiškė pastebėjimą, jog kelias suartins su Šiaulių miestu sodų bendrijose gyvenančius žmones, nes ateityje sodai gali tapti gyvenamuoju rajonu.

Baigus pagrindinius darbus, dar liko padaryti kelio žymėjimo juostas, pastatyti tinkamus kelio ženklus.