Agailiuose atidengtas koplytstulpis Leonardui Skėriui

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.
Koplytstulpį, skirtą Leonardui Skėriui atminti, pašventino Šakynos ir Žarėnų parapijų klebonas Stanislovas Žukauskis.

Per Šeštines Agailių koplytėlėje (Šiaulių r.) buvo atidengtas ir pašventintas koplytstulpis Garbės kraštotyrininkui, visuomenininkui, istorinės atminties puoselėtojui, miškininkui Leonardui Skėriui (1932–2020) atminti.

Į Agailių koplyčią per Šeštines tradiciškai atvyko gausybė tikinčiųjų iš visos Šiaulių vyskupijos.

Viena pagrindinių šios šventės organizatorių, kuriai L. Skėrys buvo patikėjęs daug kraštotyrinių žinių, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filialo kultūros renginių organizatorė Sigita Butvidienė pasakojo, kaip sukurtas koplytstulpis ir kodėl jame nėra nieko atsitiktinio.

Iškilęs koplytstulpio kryžius – paties L. Skėrio darytas. L. Skėrys ne vienam savo kaimynui iš Šakynos, Žarėnų apylinkių yra padaręs ir pastatęs ant kapų kryžius, tai darydavęs neatlygintinai, savo iniciatyva. Šis, prie koplytstulpio pritvirtintas kryžius, taip pat L. Skėrio turbūt buvęs skirtas kažkam iš mirusių kraštiečių, tik gal nespėtas pastatyti.

Kristaus kančia, pritvirtinta prie kryžiaus – nuo Agailiuose prie koplyčios stovėjusio ir jau sunykusio kryžiaus. Koplytstulpį neatlygintinai sukūrė tautodailininkas, medžio meistras Vaclovas Tamošaitis. Koplytstulpyje iškalti žodžiai: „Šį pavasarį nebegirdėjau gegutės kukuojant... Tai jau gal paskutiniai mano metai... Miškininkui, kraštotyrininkui L. Skėriui atminti, 2023“.

Šiuos žodžius L. Skėrys buvo pasakęs viename interviu savo geram bičiuliui, rašytojui, publicistui, Šiaulių rajono garbės piliečiui Vytautui Kirkučiui.

Koplytstulpį pašventino Šakynos ir Žarėnų parapijų klebonas Stanislovas Žukauskis. Šventinimo apeigose giedojo vargonininkas, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filialo meno vadovas Rimantas Mickevičius, klarnetu grojo Alfonsas Giedra. Renginį vedė Laimutė Varkalienė.

Gyvenimiškas pamokas, gautas iš L. Skėrio, prisiminė jo bičiulis miškininkas Zigmas Savickas, Šiaulių rajono garbės kraštotyrininkas Stanislovas Šalkauskas (būtent iš L. Skėrio užsidegęs aistra tapti kraštotyrininku), kiti jį pažinojusieji ir jo darbus gerbiantys šventės dalyviai.

Šeštinių šv. Mišias aukojo svečias iš Akmenės Šv. Onos parapijos klebonas Algis Genutis. Giedojo Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro ansamblio „Kalatinis“ vokalinė grupė.

Po šv. Mišių gražiausių ukrainietiškų dainų koncertą „Ukrainos garsai“ dovanojo „Naisių vasaros“ teatro aktorių trupė „Niezazemleni“ (režisierius Stanislavas Moisejevas).