Ko bijo meras Artūras?

Taip ir maga pasirašyti – Irenijus Vasinauskas...

Užrašiau šią antraštę ir iš karto sulaukiau tokio prieštaravimo: O ko jis bijo? Mūsų meras drąsus. Atsakysiu. Manau, kad meras Artūras Visockas labai bijo miesto visuomenės ir tos rinkimų įstatymo pataisos, kuri panaikintų visuomeninius rinkimų komitetus arba prilygintų juos, tarkime, europiniams regioniniams politiniams ar nuolat veikiantiems visuomeniniams dariniams.

2014– 2015 metais, kuomet Seime dar vyko debatai dėl tiesioginių merų rinkimų ir komitetų, ginčijausi su Povilu Urbšiu, teigdama, kad visuomeninių rinkimų komitetų statusas – neaiškus, kažkokia „palaida bala“.

Tarkime, jei partiniame rinkiminiame sąraše yra trys skirtingų partijų nariai, tai šiam jau taikoma ne 4 proc., o koalicinė 6 proc. patekimo į Tarybą kvota. Visuomeniniame rinkimų komitete kiek nori galima partinukų prirašyti. Todėl, priklausomai nuo vietos politikų asmeninių kontaktų ir t.t. ir pan., savivaldybių tarybose aiškiai deformuojamas partinių ir nepartinių atstovavimas. Priminsiu, kad komitetai dėl to ir buvo steigiami , kad partijoms nepriklausantys asmenys, visuomenininkai galėtų dalyvauti rinkimuose.

Be to, merų sąžines turėtų slėgti komitetų formavimo praktika. Jau galime palyginti, kiek liko 2015 metų „komitetininkų“ Artūro Visocko 2019 metų sąraše. Vardinis sąrašas iš esmės pasikeitė, nes vieną kadenciją, tegul audringą, ne „daugumietišką“ administravus biudžeto lėšas, kitiems rinkimams visai nesunku „susipirkti“ ištikimųjų ordą.

Tiems, kas nesupranta, paaiškinsiu, kur dingsta tie rinkiminių komitetų nariai, kurie nepatenka į savivaldybės tarybas. Ogi automatiškai išsiskirsto. Taip „liepia“ įstatymas. Jie lieka nebereikalingi, nes ir teturėjo statistų misijas – „pabūti“, kol vadą su jo viršūnėlių komandą išrinks.

Šiuo atveju partiniai rinkiminiai sąrašai patikimiau, nes pasibaigus rinkimams, partijos lieka atsakingos už savo į valdžią pasiųstuosius atstovus. Komitetiniams politikams nė simbolinių prievaizdų nelieka. O surinkę balsų daugumas tokie tarybos nariai su meru priešakyje patampa vienvaldžiais, viską žinančiais, su niekuo nebesitariančiais.

Visą Nepriklausomybės laikotarpį domiuosi rinkimų įstatymų kaita, jų nutobulinimais, kurie vis labiau tolsta nuo LR Konstitucijos principų bei visuomenės lūkesčių. Todėl man labai keistai atrodo A. Visocko pavirkavimai, kad partijoms geriau, nes jos gauna biudžetinį finansavimą ir renka nario mokestį. Nereikia tokių ašarojimų paisyti, kai tai daro žmogus, pats sėdintis arba savo „N“ kartų kvadratu patikimą Antaną Bartulį laikantis raitą ant biudžetinių pinigų maišo.

Derėtų siūlyti visuomeninius rinkimų komitetus reformuoti į municipalinius, nuolat veikiančius politinius ar visuomeninius darinius, suvienodinant administravimo su partijomis sąlygas bei fiksuoti privalomą narių skaičių.

Šiuo metu visuomeniniai rinkimų komitetai tėra tik epizodinės rinkiminių kampanijų struktūros, laikini postamentai vietiniams lyderiukams. Pastarieji, be jų dalyvaudami tiesioginiuose merų rinkimuose gal ir pasiektų pergalę, tačiau tokio jų „siautėjimo“, kuris po 2019 metų savivaldos rinkimų ištiko Šiaulius, tikrai nebūtų.

Taigi, komitetai, o ne tiesioginiai merų rinkimai prašyte prašosi reformos. Bet koks ko nors naikinimas – žingsnis atgal, ribojantis žmogaus pasirinkimo teisę ir bandymą bent mokytis išklausyti ir susitarti.

Pabaigai, norėčiau kreiptis į pirmąjį tiesiogiai Šiauliuose rinktą merą Artūrą Visocką:

– Pone, liaukitės meluoti ir veidmainiauti bei dar kartą perskaitykite šiuos savo žodžius: „Savivalda yra nuvertinta ir dėl to nukenčia visi gyventojai. Gyventojams įstatymai tarsi užtikrina savivaldos teisę, tačiau ši teisė yra labai stipriai apribota. Visuomenė, neturėdama realių galimybių dalyvauti sprendimų priėmime, tampa vis pasyvesne. Tarptautinių ekspertų nuomone, pas mus savivalda silpna, taigi – silpna ir demokratija. Demokratijos stiprinimas labai svarbus, jei norime kurti tvarią ir stiprią valstybę, kuri ilgainiui nedingtų iš žemėlapio.“

Tamsta taip pakomentavote šalies merų kreipimąsi į mūsų miesto Garbės pilietę, Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen. Gerbiu už netiesioginį prisipažinimą. Manau, Jūs nemažai „nuveikėte“, kad šiauliečiai, norėdami dalyvauti sprendimų priėmime, turi su Saulės miesto savivaldybe bylinėtis teismuose.