Ir politikai turi stilių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys ir E. Bi­vai­nis sa­kė, kad į Ta­ry­bą su ke­pu­rai­te te­ko atei­ti po to, kai neat­sar­giai pa­bu­vo sau­lė­je.

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pir­mą ka­den­ci­ją dir­ban­tis Ta­ry­bos na­rys ir bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis pa­si­ro­dė pa­kei­tęs įvaiz­dį. Il­gą barz­dą už­siau­gi­nęs po­li­ti­kas pli­kai kirp­tą gal­vą bu­vo pri­den­gęs ner­ta ke­pu­rai­te, ant ran­kos – ke­lios apy­ran­kės.

"Kai neat­sar­giai pa­vaikš­tai pli­ka gal­va sau­lė­je... Kad ne­gąs­din­čiau žmo­nių, ten­ka dė­tis ke­pu­rai­tę", – paaiš­ki­no E. Bi­vai­nis. O apy­ran­kės – jau se­nas jo įvaiz­džio ak­se­sua­ras, sa­kė po­li­ti­kas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Komentarai

na    Ant, 2019-06-11 / 11:52
Nepagarba rinkėjams ateiti apsirengus į posėdį laisvalaikio apranga. Juk buvo karšta, nesuprantu, kodėl moterys nesėdėjo vien su maudymosi kostiumėliais...
In ir jan    Ant, 2019-06-11 / 23:07
O jam dzin. Jis kaip fotolaborantas irgi nemėgsta kostiumo ir šlipso.
Tragedija    Tre, 2019-06-12 / 14:31
Bangladešas. Kiemo ir tarpuvarčių kultūra, vadinama "demokratija".
Cinizmas ir demagogija    Tre, 2019-06-12 / 16:38
Šitas veikėjas aktyviai pasisako už medžių kirtimą Šiauliuose. O kritikams atsako demagogiškai: - Jūs norit gyvent mieste ar kaime ? Lyg nesuprastų, kad žmonės nori gyventi žaliame mieste kaip įpratę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.