Liepa ir smuikas – neišskiriami

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Inga Jurgutavičienė džiaugiasi dukros Liepos pasiekimais ir brandumu.
„Kas aš be muzikos?!“ – sako keturiolikmetė smuikininkė Liepa Jurgutavičiūtė, pirmoji jaunoji Šiaulių miesto šviesuolė, Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ stipendininkė. Kai prieš penkerius metus Liepa buvo pakviesta mokytis Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, Jurgutavičių šeima apsisprendė: mama su Liepa išvyko į Vilnių, o tėtis su sūnumi liko Šiauliuose. Dabar jau antrus metus visa šeima gyvena Vilniuje, o Liepa sėkmingai siekia tikslo – smuikininkės karjeros.

Žaidimas tapo gyvenimo tikslu

Šie metai L. Jurgutavičiūtei prasidėjo sėkmingai – I-ajame Rudolf Barshai tarptautiniame stygininkų konkurse laimėta trečiąja vieta. Nuotoliniame konkurse dalyvavo beveik 500 stygininkų, iš jų – 210 smuikininkų iš viso pasaulio. Liepos kategorijoje (13–15 metų) buvo apie 40 dalyvių. Šimtabalėje sistemoje smuikininkė surinko 96 balus. Liepos mokytoja – profesorė Rusnė Mataitytė.

Liepos mama Inga Jurgutavičienė sako, kad dukters muzikinis kelias prasidėjo kaip žaidimas – kai mergaitei buvo šeši mėnesiai, tėvai ją nunešė į muzikos mokyklėlę.

„Viskas atsitiko netyčia, Liepa – ne iš muzikantų šeimos“, – šypsosi I. Jurgutavičienė.

Dabar Liepa ir muzika – neatsiejami.

Iki penkerių metų muzikali mergaitė buvo lavinama pas mokytoją Eglę Žalalienę. Būdama 2,5 metukų, jau dainavo festivalyje Elektrėnuose. Ne kartą dalyvavo „Dainų dainelės“ konkurse.

Būdama tik penkerių, pradėjo mokytis Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje.

„Nuėjome pas direktorę, nes ji dar buvo per maža, pirmą klasę lanko 6–7 metų vaikai. Direktorė Liepai sakė: „Tu pas mus ateisi dainuoti“. Man buvo netikėta, kai ji atsakė: „Ne, aš nedainuosius, aš grosiu“. Direktorė paklausė, ar pianinu? „Ne – aš grosiu smuiku“, – pokalbį prisimena I. Jurgutavičienė.

Liepa šypsosi: smuiko garsas žavėjo nuo vaikystės.

„Tą minutę turbūt taip pasijaučiau, net negalvojau dėl atsakymo, atrodė, kad smuikas labiausiai tiktų. Ir nesuklydau.“

Mokytis Liepa pradėjo pas mokytoją Marytę Minčiūnienę.

Nors buvo už kitus jaunesnė, sekėsi puikiai. Šešerių jau dalyvavo Tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Muzikinė mažųjų mozaika“ Alytuje. Tapo diplomante ir jauniausia konkurso dalyve.

„Visi sakydavo, kad mergaitė yra talentinga. O man visi vaikai gražiai groja, dainuoja. Galvojau, gal Liepa daugiau dirba, gal geriau pavyksta? Mūsų mokytoja buvo labai gera: mokėjo „pažadinti“ vaiką, nepasakyti, kas galbūt išgąsdintų. Nes jei dabar reikėtų rinktis, dar labai gerai pagalvočiau, nes groti smuiku yra be galo didelis darbas“, – sako I. Jurgutavičienė.

Būdama aštuonerių, Liepa pasirodė kaip solistė kartu su Šiaulių kameriniu orkestru – atliko G. Pergolesi ariją.

Laimėjimų sąrašas pildėsi: IX respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų žiemos konkurse-festivalyje „Trakai-2013“ laimėjo pirmą vietą, IV tarptautiniame Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų ir pianistų konkurse Šiauliuose Liepai buvo įteiktas diplomas ir specialusis profesoriaus Sauliaus Sondeckio prizas jauniausiai dalyvei bei specialusis Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos prizas. Tarptautiniame Viktoro Radovičiaus jaunųjų smuikininkų konkurse Vilniuje Liepos grojimas buvo įvertintas trečiąja vieta.

2014 metais smuikininkė tapo Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso Vilniuje laureate.

Būdama devynerių metų, IX tarptautiniame Aleksandro Glazunovo stygininkų konkurse Paryžiuje laimėjo pirmą vietą.

Dar po metų Nacionaliniame Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse Klaipėdoje Liepa apdovanota laureato diplomu ir specialiuoju prizu už „Įtikinamiausią virtuozinio kūrinio atlikimą“.

Už aktyvią koncertinę veiklą ir Šiaulių miesto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje 2016 metais Liepai buvo suteiktas jaunosios Šiaulių miesto šviesuolės vardas – Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrija, vadovaujama Kazimiero Almino, apdovanojo smuikininkę sidabrine „Angelo globėjo“ statulėle.

Šv. Kazimiero ordino nariai iki šiol palaiko, drąsina, skatina Liepą, tarp jų – ir maestro Sigitas Vaičiulionis.

L. Jurgutavičienė džiaugiasi, kad šviesūs žmonės tiki smuikininke – vadinasi, ne veltui prieš tiek metų pastebėjo mažą mergaitę.

„Mažam vaikui laimėti yra labai didelis stimulas. Dabar Liepa jau supranta, kad, einant šiuo keliu, konkursai nėra svarbiausias dalykas, jie lieka kaip pasitikrinimas. Svarbiausia yra tai, ką ji daro – muzika, kad jai pačiai patiktų, kad patiktų žmonėms, kai išeina į sceną ir groja“, – sako mama.

Persikėlė į Vilnių

Kai 2016 metais Liepa laimėjo pirmąją vietą Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje vykusiame Jono Urbos IV-ajame respublikiniame stygininkų konkurse, gavo ne tik apdovanojimą, bet ir pakvietimą mokytis.

Šeimai teko apsispręsti. Sulaukusi padrąsinimo, palaikymo, I. Jurgutavičienė su dešimtmete dukra prieš penkerius metus išvažiavo į Vilnių. Pusė šeimos – vyras su sūnumi – liko Šiauliuose.

Šiandien I. Jurgutavičienė džiaugiasi priimtu sprendimu – jau antri metai, kai Vilniuje gyvena visa šeima.

„Liepa mus pačius, tėvus, augino. Kartais galvoju, kas daugiau kam davė, mes Liepai ar Liepa mums“, – šypsosi mama.

Kai Liepa pradėjo mokytis Vilniuje, iškart iš profesorės išgirdo, kad reikia geresnio instrumento. Po dvejų metų paaiškėjo: smuikininkė instrumentą vėl peraugo.

Dabar Liepa groja daugiau nei 200 metų senumo smuiku, pagamintu italų meistro Battista Gabrielli.

„Grojant jaučiasi didelis skirtumas“, – instrumentu džiaugiasi ir didžiuojasi smuikininkė.

Kiekvienas laimėjimas, ypač tarptautiniuose konkursuose, Liepai yra svarbus įvykis. O laimėjimų sąrašas – ilgas.

Praėjusių metų pabaigoje dalyvavo Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ atrankoje – tapo 2021 metų stipendininke. Šis fondas jaunąją smuikininkę globoja nuo 2017 metų.

XX tarptautiniame konkurse „Muzika be sienų“ Liepa įvertinta pirmosios vietos diplomu. Pernai tapo ir XXII tarptautinio Vladimiro Spivakovo fondo organizuojamo festivalio „Moscow Meets Friends“ laimėtoja. Patekti į šį festivalį nėra lengva, vyksta didelė atranka, kviečiami tik gabiausi vaikai.

Prieš dvejus metus 61-ajame tarptautiniame Jaroslav Kocian jaunųjų smuikininkų konkurse Čekijoje Liepa laimėjo antrojo laipsnio diplomą. Konkurse dalyvavo įvairių pasaulio šalių atstovai – tarp keturiasdešimties vėliavų buvo smagu matyti ir Lietuvos trispalvę.

Tarptautiniuose konkursuose, sako smuikininkė, visada būna stiprūs Azijos atstovai, ypač stipri Kinijos mokykla, jos stilius skiriasi nuo europietiškos.

Po laiminga žvaigžde

„Galvoju, kad Liepa yra gimusi po laiminga žvaigžde, nes jos muzikiniame kelyje yra tokie šviesūs, nuoširdūs, palaikantys žmonės!“ – sako I. Jurgutavičienė.

Dar maža smuikininkė važinėjo pas profesorių Jurgį Dvarioną, o didžiausiu įkvėpėju vadina profesorių Saulių Sondeckį.

Kai Liepa mokėsi pirmoje klasėje, parašė profesoriui sveikinimą su gimtadieniu. Ir gavo atsakymą! S. Sondeckis atsiuntė knygų su autografais, kompaktinį diską.

Meistriškumo mokytojų sąrašas ilgas: profesorė Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė, profesorė Rūta Lipinaitytė, profesorius Juris Švalkovskis (Latvija), profesorius Daniel Garlitsky (Prancūzija), docentas Dainius Puodžiukas, docentas R. Bliškevičius, profesorius Raimundas Butvila, smuikininkas Emmanuel Borowsky (JAV), profesorė Ingrida Armonaitė-Galinienė, smuikininkas Kaida Valja (Estija).

„Kai Liepa pagroja, visada sulaukia klausimo, kiek jai metų. Profesoriai smuikininkės grojimą įvertina kaip labai brandaus vaiko, – sako I. Jurgutavičienė. – Kartą Liepos paklausiau, pas ką mokytis labiausiai patiko, išgirdau atsakymą: „Džiaugiuosi, kad mokiausi pas juos visus“. Galvoju, kad iš to ir susidaro asmenybė – kiekvienas žmogus duoda labai gerų dalykų, jei esi atviras, jei nori.“

Liepai meistriškumo kursuose visada įdomu išgirsti skirtingų žmonių nuomones apie grojimą – tai padeda visapusiškai tobulėti. Ir visada pamalonina žodžiai, jog atlikdama kūrinį gali paliesti kitų širdis, kad jos grojama muzika gali sujaudinti žmogų.

I. Jurgutavičienė sako, kad meistriškumo pamokos pas skirtingus mokytojus įrodė, kad mergaitė tikrai talentinga.

Mokytis – malonumas

Kitiems atrodo, jog Liepai nė mokytis nereikia – paima smuiką ir groja. Realybė kitokia – darbo įdėti reikia labai daug.

Bet mokytis muzikos Liepai – malonumas. „Tai atspindi pačią mane“, – šypsosi.

Atostogų Liepa neturi. Tik liepos mėnesį važiuoja į gimtadienio kelionę. Visuomet stengiasi nešvaistyti laiko: prieš pradėdama ką nors daryti, apmąsto, ar verta.

Iki karantino Liepa aktyviai koncertavo, dalyvavo įvairiuose edukaciniuose projektuose, renginių cikluose. Džiaugiasi, kad vasarą galėjo klausytojams groti gyvai Seime, Valdovų rūmuose.

Visada su malonumu koncertuoja Šiauliuose. 2020 metų išvakarėse L. Jurgutavičiūtė buvo surengusi solinį koncertą Chaimo Frenkelio viloje. Praėjusius metus irgi planavo palydėti Šiauliuose koncertu kartu su Pijumi Kondrotu, bet dėl pandemijos planus teko atidėti.

Praėjusią vasarą smuikininkė Šiauliuose dalyvavo smuiko meistriškumo pamokose, kurias organizavo Šiaulių miesto garbės pilietė mokytoja Nijolė Prascevičienė. Liepa sulaukė daug gerų atsiliepimų – meistriškumas auga.

Karantiną skiria tobulėti

Liepa niekada nedalyvauja konkursuose su ta pačia programa, kaskart užsibrėžia tikslą parengti naują.

„Per karantiną noriu kuo labiau patobulėti techniškai ir emociškai pribręsti groti tam tikrus kūrinius“, – sako smuikininkė.

Tikisi, kad karantinas bus pasibaigęs ir gegužės mėnesį jau galės dalyvauti televizijos projekte – M. Rostropovičiaus fondas organizuoja labdaros koncertą „Vaikai vaikams“.

Iki Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baigimo Liepai liko ketveri su puse metų. Dar galutinai nėra nusprendusi, kur studijuos, bet tvirtai žino, kad sieks smuikininkės karjeros.

Liepos mama sako vis patikrinanti dukros apsisprendimą groti – juk Liepai gerai sekasi mokslai, yra gera skaitovė, puikiai rašo rašinėlius, galbūt būtų verta rinktis kitą kelią?

Bet Liepa neperkalbama: „Kas aš be muzikos?!“