Išleidžiamas pašto ženklas J. Tumui-Vaižgantui ir jo taksui

ELTA nuotr.
Pašto ženklas Juozui Tumui-Vaižgantui ir jo taksui Kaukui.
Lietuvos paštas šiandien rašytojui Juozui Tumui-Vaižgantui atminti išleidžia Ugnės Žilytės pieštą pašto ženklą. 
Pašto ženkle taksų veislės šuo pavaizduotas ne šiaip sau, mat tai – mylimas J. Tumo-Vaižganto šuo Kaukas, su kuriuo rašytojas mėgdavo vaikščioti Kauno gatvėmis.


Šuniui nugaišus, J. Tumas-Vaižgantas laikraštyje jam išspausdino smagų nekrologą: "1930 Vytauto Didžiojo metais naktį iš birželio trisdešimtosios dienos į liepos pirmą dieną Aleksoto 16 N kieme šunų veselijoje neramų savo amželį pabaigė Kaukas, vos aštuonerius metus tesukakęs. Kauno laikraščiai savo kronikose vis žymėdavos nepaprastą Kauko ištvermę – per dešimtis dienų suklomis veselioti. <...> Daug pasidarbavęs, pilnas nuopelnų,– jo ainių liko daugybė, – buvo palaidotas istoriškame Kauno "Gojuje". Laidotuvių ceremonijas atliko Vladas Cibulskas, zokristininkas",– tuomet rašė J. Tumas-Vaižgantas.

J. Tumas-Vaižgantas yra viena ryškiausių XX amžiaus pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, kurio kūrinių gausa pralenkė to meto rašytojus. Apie jį sakoma, kad tai – žmogus, pralenkęs savo laikmetį. Į Kauną 1920 metais jis atvyko savo bičiulio, tuometinio prezidento, Antano Smetonos kvietimu, mat tuo metu šiame mieste trūko kultūrai neabejingų žmonių, kurie galėtų įkvėpti kitus – J.Tumui-Vaižgantui buvo pasiūlyta redaguoti laikraštį "Tauta".

Slapyvardis "Vaižgantas" atsirado taip pat dėl meilės gimtai kalbai ir kultūrai: kadangi Juozas Tumas buvo itin liberalių pažiūrų ir skatino išsilavinimą, spaudos draudimo metais jis aktyviai dalyvavo knygnešių veikloje, slėpė ir platino knygas, mokė vaikus skaityti, rašė į pogrindinius leidinius – dėl to buvo nuolat persekiojamas ir sekamas. Norėdamas apsisaugoti ir likti nesusektas, Juozas ėmė pasirašinėti slapyvardžiu Vaižgantas – taip senovės lietuviai vadino savo linų ir kanapių dievą.
 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.