Vyšnių vėrinukai

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Į Ža­ga­rės Vyš­nių fes­ti­va­lį jo­niš­kie­tė Ja­ni­na PAM­PA­RIE­NĖ at­ve­žė vyš­nių vė­ri­nu­kų ant pa­ga­liu­kų. Mo­te­ris sa­kė gal­vo­ju­si, ką čia pa­ga­mi­nus nau­jo, neįp­ras­to ir su­mąs­tė vyš­nias su­ver­ti tar­si šaš­ly­ką. Re­cep­tą pik­ni­kui siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Vyšnių vėrinukai

Ga­mi­niui rei­kės: di­de­lių vyš­nių uo­gų, juo­do­jo ar­ba pie­niš­ko šo­ko­la­do, sal­džių ke­pi­niams skir­tų pa­bars­tu­kų.

Vyš­nių uo­gas nu­plau­na­me, bet kau­liu­kų nei­ši­ma­me, nes uo­gos su­bliūkš, pra­ras for­mą, iš­bėgs skys­tis. Vyš­nias su­ve­ria­me ant plo­nų me­di­nių ieš­me­lių, šo­ko­la­dą iš­tir­pi­na­me ir ap­lie­ja­me juo vyš­ni­nius „šaš­ly­kus“. Api­bars­to­me pa­bars­tu­kais ir lei­džia­me su­sting­ti. Sve­čiams bus at­rak­ci­ja, be to, vyš­nios de­ra su šo­ko­la­du.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.