Kodėl rengiant projektus ES paramai gauti verta kreiptis į specialistus?

Autorių nuotr.
Platesnėje projektų valdymo srityje projekto koordinatorius organizuoja ir valdo įvairias projekto dalis, ypač kai dirbama su projektu, kuris skiria subsidijas, kad užtikrintų jo sėkmę. Tai apima kasdienių užduočių ir komunikacijos paskyrimą ir stebėjimą, taip pat ataskaitų ir atnaujinimų kūrimą projekto vadovui ir kitiems vadovybės nariams. Projekto koordinatorius atlieka esminį vaidmenį efektyviame projekto valdyme. Pažvelkime atidžiau į projekto koordinatoriaus pareigybės aprašymą.

 

Kas yra projekto koordinatorius?

Daugeliu atveju projektų koordinatoriai padeda projektų vadovams atlikti konkrečias administracines užduotis, susijusias su jiems priskirtais projektais. Jie organizuoja ir perduoda visą informaciją apie projektus ir konkrečias užduotis komandos nariams ir turi ryšių tarp tų komandos narių ir projekto vadovo.

Projekto koordinatoriaus pareigos

Įvairių verslo sektorių įmonių projektų koordinatoriai gali tikėtis atlikti daugybę užduočių, būdingų jų įmonėms. Tačiau daugelis pagrindinių pareigų yra tos pačios.

    • Kasdienės projektų eigos stebėjimas;
    • Išsamių atnaujinimų teikimas projektų vadovams ar kitoms suinteresuotoms šalims;
    • Užtikrinti, kad komandos nariai turėtų atsargų ir išteklių, reikalingų jiems paskirtoms užduotims atlikti laiku ir neviršijant savo biudžeto ribų;
    • Ataskaitų, sąskaitų faktūrų, sutarčių ir kitų finansinių failų tvarkymas, kad būtų lengva pasiekti;
    • Susitikimų planavimas ir projektų logistikos organizavimas;
    • Atsiskaitymo ir buhalterijos užduočių atlikimas;
    • Reikalingų kanceliarinių prekių užsakymas.

Projekto koordinatoriaus ir projekto vadovo skirtumai

Kai kurios įmonės vietoj projekto vadovo gali vartoti terminą projekto koordinatorius, tačiau šie du pavadinimai paprastai nurodo pareigas su skirtingomis pareigomis. Projekto koordinatorius tvarko administracines užduotis projekto vadovui ir komandos nariams, kad projektas vyktų sklandžiai. Tai gali apimti įrangos ir reikmenų užsakymą, terminų ir darbo eigos valdymą bei susitikimų ir susitikimų planavimą. Kol projekto koordinatorius atlieka būtinas kasdienes užduotis, kad projektas būtų sėkmingas, projekto vadovas parengia visą projekto struktūrą. Tai apima nuo pradinio tikslo nustatymo ir planavimo etapų iki projekto užbaigimo ir pristatymo klientui. Tai apima biudžetų sudarymą, būtinų išteklių įvertinimą ir užbaigimo laiko planavimą. Kai kuriais atvejais projektų koordinatoriai gali pereiti į projekto vadovo pareigas.