Kaip pagerinti dirvos derlingumą, naudojant bakterijas?

biovaga
Dirvožemiai yra augalininkystės pagrindas. Dirvožemio derlingumas ir jo kokybė mažėja, nes paprastai ūkininkai, siekdami didesnio pelno, renkasi auginti keturias pagrindines kultūras – žieminius ir vasarinius rapsus bei javus, bet ne visada laikydamiesi sėjomainos ir augalų rotacijos rekomendacijų.

Dideli azoto bei kalio trąšų kiekiai rūgština dirvožemį, todėl juose mažėja bakterijų, daugėja mikromicetų, tačiau suprastėja jų rūšinė sudėtis. Pažeidus mikroskopinių grybų veiklą didelėmis fosforo trąšų normomis, pesticidais bei intensyviu žemės dirbimu, iš organinių fosforo junginių silpniau išsiskiria tirpus fosforas. Vienas iš būdų dirvos struktūrai atkurti – biologinis preparatas, BACTOLiVE® AGRO, skatinantis ir intensyvinantis mikrobiologinius procesus dirvožemyje. Biologinio produkto sudėtyje yra didelės koncentracijos skirtingų bei naudingų Bacillus genties ir atmosferą fiksuojančių bakterijų:

* bakterijos Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis ardo šiaudus ir ražienas po derliaus nuėmimo ir gerina organinių medžiagų mineralizaciją, aktyviai dalyvauja skaidant organinius junginius, amonifikacijos ir nitrifikacijos procesuose, stiprina kalio ir fosforo mobilizaciją, praturtina dirvožemį naudingomis maistinėmis medžiagomis, leidžia geriau įsisavinti N, P, Mg, Ca;

* bakterijos Bacillus megaterium ir Bacillus polymyxa gerina dirvožemį ir skatina fitosanitarinį veikimą prieš augalų ligas;

* azotą fiksuojančios bakterijos Azotobacter ir Azospirillum, fiksuoja atmosferos azotą ir skaidant organines medžiagas, kompensuoja kitiems mikroorganizmams azoto trūkumą.

Savo sudėtyje biologinis BACTOLiVE® AGRO preparatas taip pat turi:

* naudingą grybą Trichoderma harzianum, kuris skaido organines medžiagas ir išskiria stiprius antibiotikus (viridiną, gliotoksiną) bei fermentus, kurie turi antigrybinį ir antibakterinį poveikį prieš ligas;

* jūros dumblius, kurie skatina išbyrėjusių kultūrų ar piktžolių sėklų dygimą po derliaus nuėmimo;

* humines rūgštis, kurios aktyvina mikrofloros vystymąsi.

Biologinio preparato BACTOLiVE® AGRO veiksmingumą parodė lauko bandymai, kurie buvo atlikti VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje ir ŽŪB “Griškabūdis”. BACTOLiVE® AGRO (300 g/ha) ir palyginimui kituose variantuose azoto (25 kg/ha) buvo nupurkšta po derliaus nuėmimo ant žieminių kviečių ražienos ir šiaudų ir šie du lauko bandymai parodė, kad BACTOLiVE® AGRO:

* kviečių šiaudus skaidė greičiau nei naudojant 25 kg mineralinio azoto;

* stabilizavo NH4 mineralizaciją rudenį ir žiemą, taip pat ir pavasarį, išvengiant nitrifikacijos nuostolių (amoniakinis azotas nesioksiduoja iki nitratinio), sumažino išsiplovimo riziką, nes amoniakinis azotas mažai išplaunamas;

* sumažino patogenų pernešimą iš žieminių javų į pavasarines kultūras;

* padidino vasarinių kviečių, pasėtų pavasarį, derlių daugiau kaip 500 kg /ha;

* įterpiant preparato su kultivatoriumi, rezultatai buvo geresni, nei naudojant diskinius skutikus.

Taip pat buvo nustatyta, kad praėjus 6 savaitėms po purškimo, naudojant vien tik biologinį preparatą BACTOLiVE® AGRO, 29 proc. sumažino šiaudų kiekį lyginant su nepurkštu variantu, o karbamidas arba karbamidas + BACTOLiVE® AGRO sumažino šiaudų tik 17 proc. ir 15 proc. lyginant su kontrole. Karbamidas visada buvo rekomenduojamas ūkininkams naudoti šiaudų skaidymui, tačiau ši rekomendacija nepasitvirtino. BACTOLiVE® AGRO išlaikė aukštą ir stabilią NH4 koncentraciją dirvožemyje žiemą, iki kol buvo pasėti vasariniai kviečiai kitais metais. BACTOLiVE® AGRO netikslinga maišyti su karbamidu ar kitomis azoto trąšomis, nes dėl to nebuvo geresnė šiaudų degradacija ir nestabilizavo amoniakinio azoto. Buvo pastebėta, tuose variantuose, kur buvo naudota BACTOLiVE® AGROper pirmuosius 2 mėnesius buvo mažiau ligų vasariniuose kviečiuose, ypač Septoria / Drechslera tritici .

BACTOLiVE® AGRO įtaka sekančiais metais sėtų vasarinių kviečių derliui

Variantai

Vas. kviečių derlius

ŽŪB Griškabūdis (t/ha)

Vas. kviečių derlius

ASU bandymų stotis (t/ha)

Nepurkšta                  –                    5,34
BACTOLiVE® AGRO (300 g)                 4,80                    6,09
25kg/ha N trąša                4,31                   5,92
N trąša + BACTOLiVE AGRO                4,37                   5,88

 

Naudojant bakterinius produktus reikia nepamiršti, kad juose naudojami gyvi mikroorganizmai ar gyvybingos jų sporos, todėl paskleidžiant tokius produktus, ypač svarbu apsaugoti juos nuo nepalankių aplinkos veiksnių, ultravioletinių saulės spindulių ar greito drėgmės praradimo, galinčių sumažinti jų gyvybingumą.

Pirmą kartą Lietuvoje ekologiniams ūkiams yra registruota paviršiaus aktyvi medžiaga Break-Thru® SP 133, kuri skirta naudoti su biologiniais bakteriniais produktais purškiant ant šiaudų ar dirvožemio. Break-Thru® SP 133 gerina bakterinių produktų prilipimą prie šiaudų, aktyvina bakterijų veiksmingumą, sulaiko drėgmę, kuri ypatingai reikalinga bakterijoms ir grybams sausros periodu.

https://biovaga.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=yPqIrma_Xjc

Užs. Nr. 456372