Parodoje – abiturientų baigiamieji darbai

Organizatorių nuotr.
Kas rūpi jauniesiems menininkams, galima pamatyti jų kūrybos parodoje.

Jau penktą kartą Šiauliuose "Saulėtekio" ir ŠU gimnazijos organizavo parodą "Poligonas", kurioje savo kūrybą pristato miesto abiturientai, išlaikę menų (dailės) krypties mokyklinį brandos egzaminą.
Egzamino darbe, kuriam abiturientai rengiasi ilgą laiką ir kurį atlieka labai atsakingai, atsiskleidžia jauno žmogaus pasaulis. Jaunimą domina viskas: aplinkosauga, savęs ieškojimai, santykis su gyvenimu, su pasirenkama profesija. Tai liudija ir darbų pavadinimai: V. Rimkutės komiksas "Nušvitimas" (išleista knyga), S. Baikaitės "Balansas", R. Truncytės "Mistiniai sargai", I. Motiejūnaitės "Įkalinti neamžinybėje", L. Suvorovo "Savęs ieškojimas", E. Pranytės "Jos vardas – Gamta...", K. Rudzinskaitės "Optinės iliuzijos langelis", L. Bičiūno "LukSimUk. FF9933", K. Dovidauskytės "Buitis. Saikas". Kiekvienas darbas įdomus, pasakoja savo istoriją. Labai plati pasirinktų technikų įvairovė – tradicinė (staklinė) ir skaitmeninė grafika, tapyba, keramika, fotografija.
Šiais metais parodoje dalyvauja Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija (mokytoja Rasa Prišmontienė), VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija (mokytoja Aurelija Alijošienė), Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija (mokytojai Voldemaras Barakauskas, Rinaldas Damskis, Justina Šaltė, Aida Juškaitė, Janina Budrienė), Šiaulių suaugusiųjų mokykla (mokytoja Rūta Povilaitienė), Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija (mokytoja Jolita Šlivinskienė). Iš viso 30 abiturientų pristato 44 darbus.
Lietuvoje madinga važiuoti į užsienį semtis patirties, bandyti ją mechaniškai perkelti į mūsų švietimo įstaigas. Retai tai duoda laukiamų rezultatų. Mūsų pačių sukaupta patirtis ignoruojama. Galimybė savo kūrybą pristatyti vietovės, kurioje praleidai pirmuosius gyvenimo metus, subrendai, pasirengei gyvenimui, bendruomenei yra vertybė. Ir vertybė ne tik autoriui. Jausdamas, kad yra vertinamas, jaunas žmogus gal ne taip lengvai rinktųsi emigraciją, matydamas, kad yra svarbus, vertinamas ir matomas ryžtingiau ieškotų galimybių likti tėvynėje. Kita vertus, visuomenė taip pat neturėtų taip lengvai ir abejingai atsisveikinti su potencialiais, jaunais, darbo rinkai beveik pasirengusiais darbuotojais. Ir čia didžiausias priekaištas meno galerijų kuratoriams, kurie neriasi iš kailio, siekdami pristatyti kuo daugiau ir iš kiek galima toliau atsivežtų "legionierių". Lyg ir pamirštama, kad visus juos (jei tikrai verti dėmesio) galima rasti internete. 
Tuo tarpu mūsų mieste užaugęs ir kuriantis jaunuolis turi tenkintis egzaminų komisijos dėmesiu. Gal metas keisti požiūrį į jauną žmogų ir jo kūrybą? Neatimkime iš jaunimo galimybės pasidalinti pasiektu rezultatu su bendruomene čia ir dabar.
Norisi, kad ši paroda susilauktų ne tik joje dalyvaujančių mokinių, mokytojų, mokyklų administracijos dėmesio, bet būtų ir mūsų miesto garbės reikalas. Be to, ją aplankyti ypač naudinga būsimiesiems abiturientams, galvojantiems rinktis menų egzaminą.
Parodą galima aplankyti Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos didžiojoje skaitykloje iki birželio 18 dienos (šeštadienį ir sekmadienį nedirba).