Norime, kad miesto bendruomenė mus suprastų, o ne smerktų

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Laikino apgyvendinimo tarnyba
Savų namų neturėjimas – viena iš socialinės atskirties formų, į kurią patekę žmonės dažnai atsiduria už pilietinės visuomenės ribų. Visi turėtume suprasti, kad šių žmonių socializacijos procesas neapsiriboja vien laikino gyvenamojo būsto suteikimu ar materialinės būklės pagerinimu, jiems taip pat yra teikiamos įvairios socialinės paslaugos, padedančios integruotis į visuomenę ir gyventi savarankiškai. Žmonės į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnybą patenka dėl įvairiausių gyvenimiškų situacijų: socialinių įgūdžių trūkumo, prarasto būsto, apgauti, patyrę smurtą, prievartą, bandantys įveikti įvairias priklausomybes arba dėl kitų aplinkybių, nuo kurių nesame apsaugoti nė vienas.

Laikino apgyvendinimo tarnybos paslaugų poreikis nuolat auga: yra nemažai vyresnio amžiaus žmonių, kuriems nakvynės namai tampa tarsi senelių namais, taip pat patenka ir nemažai jaunų žmonių, kurie visiškai nepasiruošę savarankiškam gyvenimui, neturi paprasčiausių socialinių įgūdžių įsidarbinti, susirasti gyvenamąjį plotą, tvarkytis buityje.

Laikino apgyvendinimo tarnybos socialiniai darbuotojai dažnai susiduria su kliento žema motyvacija keisti savo gyvenimo būdą ir integruotis į visuomenę. Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų užduotis yra ne tik motyvuoti klientą dirbti, mokytis ir kitaip jam padėti, bet dažnai ir darbdaviams, valdžios atstovams, kitų įstaigų darbuotojams ir visuomenei įrodinėti, kad tas žmogus nori ir gali dirbti, mokytis ir elgtis kaip pilnavertis visuomenės narys. Laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojams yra skirtas dvigubas uždavinys – dirbti su klientu, jo problema ir šviesti, raginti visuomenę priimti šį žmogų lygiai taip pat, kaip ir bet kurį kitą. Darbuotojams, dirbantiems su benamystės problemą turinčiais asmenimis, svarbu ieškoti problemų sprendimų būdų ir neklijuoti etikečių, kurios dažnai taikomos net ir darbuotojams, dirbantiems su šia klientų grupe. Asmenims, siekiantiems integruotis į visuomenę, labai svarbus yra visuomenės požiūris ir pripažinimas.

Socialiniai darbuotojai, dirbantys Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnyboje, susiduria su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, kitų įstaigų atstovų ir visuomenės pasipriešinimu, kai kartu su klientu tenka vykti į įvairias valstybines ar privačias įstaigas. Pasitaiko atvejų, kai socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai ar kiti darbuotojai, dirbantys būtent su šiais žmonėmis, dažnai patys jaučia nepaaiškinamą neigiamą nuostatą, į juos žiūrima kitaip. Pasitaiko atvejų, kai darbuotojas būna kritikuojamas ar net pajuokiamas kliento akivaizdoje.

Laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojai gana jautriai reaguoja į pastaruoju metu susidariusią situaciją dėl planuojamo Laikino apgyvendinimo tarnybos iškėlimo, kitų patalpų paieškos. Iš Šiaulių miesto gyventojų reakcijos galima suprasti, kad jaučiamas labai neigiamas požiūris į benamystės problemą turinčius asmenis. Bet juk šie žmonės yra ta pati mūsų visų šiauliečių visuomenės dalis, kuriai galbūt labai nepasisekė gyvenime ir kuriai tik laikinai reikia čia ir dabar pagalbos, patarimo, gero žodžio ar paprasto klausimo „kuo galiu aš tau padėti“.

Dvidešimt penki Laikino apgyvendinimo tarnybos socialiniai darbuotojai jų padėjėjai, budėtojai, valytojai stengiasi ir deda visas pastangas, kad net 120 asmenų (tiek galima sutalpinti laikino apgyvendinimo paslaugai suteikti) būtų suteiktos laikinos nakvynės, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo, kitos būtinosios paslaugos. Svarbu paminėti, kad darbuotojai geba susitvarkyti su didžiuliu skaičiumi vienoje vietoje esančių klientų, turinčių begalę įvairių socialinių, finansinių, buitinių ir kitų problemų, ir stengiasi, kad šie žmonės, kuriems kitaip susiklostė gyvenimas, pamažu atkurtų savo savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius, integruotųsi į mūsų visuomenę.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojai labai tiki, kad yra ir bus įvertintos jų pastangos, atsidavimas darbui, kuris nėra nei teigiamai vertinamas, nei prestižinis ir netgi daug kam nesuprantamas, tačiau labai svarbus ir reikalingas tiek ten gyvenantiems asmenims, tiek Šiaulių miesto visuomenei. Dalies šiauliečių išsakyta neigiama nuomonė apie Laikino apgyvendinimo tarnyboje gyvenančius žmones savotiškai pasmerkė tiek gyventojus, tiek tarnybos darbuotojus.

Laikino apgyvendinimo tarnybos bendruomenė

Užs. Nr. 422910