Pokyčiai Linkuvos gimnazijoje

Asmeninė nuotr.
Pas­vei­kin­ta nau­jo­ji Lin­ku­vos gim­na­zi­jos di­rek­to­rė D. Da­nie­lie­nė.
Rugsėjo pradžia pažymėta pasikeitimais Linkuvos gimnazijos kolektyve. Ta proga savo buvusią mokyklą aplankė Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, kuris pasveikino, padėkojo darbo karjerą gimnazijoje baigusioms lietuvių k. ir literatūros mokytojai Birutei Deveikienei, pradinių klasių mokytojai Dalei Tamašaitienei, fizikos ir istorijos mokytojai Vidai Kilčiauskienei. Visoms trims gimnazija buvo lyg antrieji namai. Visos jos buvo baigusios ją, visos grįžo po studijų mokytojauti ir pasiaukojamai, atsakingai, kūrybingai dirbo vienintelėje savo darbovietėje.

S. Tumėnas tą pačią dieną padėkojo beveik 20 metų gimnazijai vadovavusiam direktoriui Vaclovui Stapušaičiui, kurį pareigose pakeitė pirmoji gimnazijos istorijoje direktorė moteris Daiva Danielienė. LR Seimo padėkose visiems padėkota už „atsakingą ir kompetentingą darbą mokyklai ir Linkuvos krašto žmonėms.“

Buvęs direktorius V. Stapušaitis į gimnazijos istoriją įeis kaip puikus vadybininkas, sugebėjęs sutelkti bendruomenę, 2018 m. organizavęs gimnazijos 100-mečio renginius, puikiai renovavęs gimnaziją, kuri dar labiau šviečia ir yra Linkuvos ne tik švietimo židinys, bet ir akį traukianti miesto erdvė.

LR Seimo narys S. Tumėnas, sveikindamas naująją direktorę D. Danielienę-Čėsnaitę, pasidžiaugė, kad ji irgi yra Linkuvos gimnazijos vaikas, ją baigusi ir sugrįžusi po studijų Šiaulių universitete. S. Tumėnas įsitikinęs, kad Linkuvos gimnazijos raktai patikėti atsakingam žmogui, nes jis, buvęs naujosios direktorės Pedagogikos fakulteto dekanas, prisiminė ją kaip pavyzdingą, kūrybingą studentę, kuriai dar 1997 metais buvo paskyręs Šatrijos Raganos stipendiją kaip studentei, kuriai rūpėjo ne tik studijos, bet ir krašto kultūra.