Gimnazistai mokėsi lyderystės paslapčių

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje surengtuose lyderystės mokymuose buvo kalbama ir aktyviai diskutuojama apie bendravimo stiprybes, komandinį darbą ir asmeninių sugebėjimų stiprinimą. Renginys finansuotas iš Kokybės krepšelio lėšų.

Kas jums yra lyderiai? Kokios jų savybės? O koks tu esi lyderis? Kaip išlaisvinti bendravimą? Į šiuos ir kitus klausimus kovo 10 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vykusiuose lyderystės mokymuose bandė atsakyti 56 gimnazijos klasių savivaldos nariai, Mokinių seimas, aktyvūs gimnazistai.

Lyderystės mokymai vyko virtualioje „Zoom“ platformoje. Juos vedė Vytautas Gaidamavičius – sertifikuotas koučingo, konfliktų sprendimo specialistas ir treneris. Seminare buvo kalbama ir aktyviai diskutuojama apie bendravimo stiprybes, komandinį darbą ir asmeninių sugebėjimų stiprinimą.

Mokymu metu aptartos klasių kolektyvuose iškylančios problemos, jų sprendimų būdai, išsiaiškinta, kaip tapti geresniu lyderiu ir motyvuoti kitus tokiais būti. Aktyvus gimnazistų įsitraukimas į mokymus liudijo – visa informacija buvo naudinga ir įdomi. Kartu su seminaro dalyviais susitarta naujas žinias pritaikyti klasių bendruomeniškumui tobulinti ir ugdyti, o patirtimi pasidalyti mokantis vieniems iš kitų.

„Mokymų trenerio Vytauto Gaidamavičiaus improvizacinės užduotys, praktinės treniruotės, iššūkiai dirbant grupėse bei refleksijos buvo įdomios ir suteikė daug vertingų žinių. Nuoširdus ačiū gimnazijos Neformaliojo ugdymo ir švietimo skyriaus vedėjai Daivai Gedminienei už mokymų organizavimą ir lektoriui Vytautui Gaidamavičiui – už kantrybę. Nekantriai laukiame antrojo mokymo etapo!“ – mokymų įspūdžiais dalijosi Mokinių seimo narė Miglė Sudeikytė.

Lyderystės mokymai – viena iš gimnazijoje įgyvendinamo projekto „Mokinių pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ finansuojamų veiklų. Jau antrus metus įgyvendinamose projekto veiklose siekiama plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, sudarant palankias sąlygas kiekvienam siekti aukštesnių pasiekimų ir nuolatinės pažangos.

Lyderystės mokymai internetu